Esnek Mekanizmaların Ayrık Eleman Metodu İle Modellenmesi Ve Kullanıcı Arayüzü İçeren Analiz Programı Oluşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-09
Yazarlar
Güldoğan, Bekir Berk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada günümüzde yaygın olarak kullanılan esnek mekanizmaların modellenmesinde kullanılan yöntemler ele alınmış ve bu yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. Genel olarak kaya mekaniği ve tanecikli parçacıkların modellenmesinde kullanılan ayrık eleman metodunun esnek mekanizmalara uyarlanması örneklerle anlatılmıştır. Ayrık eleman metodu kullanılarak yapılan modeller diğer yöntemler ile karşılaştırılmış ve sonlu elemanlar analizi kullanılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçlar üzerinden hareketle, ayrık eleman metodunun daha kolay uygulanabilmesi amacıyla program hazırlanmıştır. Rijit ve esnek elemanlardan oluşan ve bir krank veya lineer motor ile hareket verilen mekanizmaların çözümünde kullanılabilen, MATLAB tabanlı olan bu grafik kullanıcı ara yüzüne sahip program hakkında bilgi verilmiştir.
Today, compliant mechanisms have a wide range of use in mechanisms. In this thesis, commonly used analysis techniques of compliant mechanisms are given and compared. It is seen that Discrete Element Method, which is commonly used in rock mechanics, is giving good result in modeling of the compliant mechanisms. This results are given by various examples compared with finite element solutions. As a result, for easier adaptation of discrete element method on compliant mechanisms, a program is created. The program is a MATLAB based program, which has an user interface to make it easier for the user to analyze their mechanism.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Esnek mekanizma, ayrık eleman metodu, pseudo-rijit body modeli, Compliant mechanisms, discrete element method, pseudo-rigid body
Alıntı