Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9872
Title: Coriolis İvmesinin Ve Hazne Çıkış Seviyesinin Haznelerdeki Dalmış Akıma Etkilerinin Matematik Modelle İncelenmesi
Other Titles: Investigation Of Effects Of Coriolis Forces And Outlet Levels On Reservoir Flow Using Mathematical Model
Authors: Ağıralioğlu, Necati
Üneş, Fatih
Su Mühendisliği
Hydraulics Engineerin
Keywords: Dalmış Akım
Baraj Hazne Akımı
Matematik Model
Coriolis Etkisi
Plunging Flow
Dam Reservoir Flow
Mathematical Modeling
Coriolis Effect
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Hazneye giren su ile haznedeki su arasındaki yoğunluk farkı sıcaklık farklılığından veya farklı konsantrasyonlardan oluştuğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada sıcaklık farklılığından oluşan yoğunluk akımları incelenmiştir. Bu tip akımların anlaşılması, su kalitesi modellemesinde, haznedeki sedimantasyon çalışmaları, karışım analizi çalışmaları ve haznedeki canlı hayata bakış açısından önemlidir. Bu çalışmada, eğimli tabanlı bir haznede Coriolis kuvvetlerinin etkileri, iki boyutlu matematik model kullanılarak araştırılmaktadır. Buna ilavetende, hazneden çıkış seviyesi ve sayısının etkileri de bu tezde araştırılmıştır. Bu amaçla, Coriolis kuvvetlerini de içeren olayı yöneten temel denklemler çıkartılmıştır. Bu denklemler hazne akımının başlangıç ve sınır şartları için çözülmüştür. Akım alanında oluşan hızlar , sıcaklıklar, karışım oranları, dalma noktaları ve dalma derinlikleri, kontrol hacim kavramı ve sonlu farklar metodu kullanılarak Fluent 5.3 programı ile belirlenmiştir. Elde edilen matematik model sonuçları, daha önceki matematik modeller ve deneysel çalışmalar ile karşılaştırılmış ve boyutsuz formda grafik olarak değerlendirilmiştir.
Density difference between inflowing and ambient waters may be due to a difference in temperature or concentration of dissolved or suspended substance. In this study, density flow only due to a difference in their temperature are considered. Understanding of these flows is important from the point of view of water quality modeling, reservoir sedimentation studies, effluent mixing analyses and habitat in reservoirs. In this work, effects of Coriolis force an plunging flow in a reservoir with a bottom slope are investigated by using two dimensional mathematical model. Furthermore, the effects of outlet levels and numbers from the reservoir are also studied. For this purpose governing equation including Coriolis forces are derived. These equations are solved based on initial and boundary condition for reservoir flow. Velocities, temperatures, mixing rates as well as plunging points and plunging depths are determined using control volume concept and finite difference method with Fluent 5.3 software program. The results are compared with those of previous mathematical and experimental studies, and are evaluated graphhicaly in nondimensional form.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/9872
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2389.pdf8.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.