Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9839
Title: Plastik Parçalarda Esneyerek Kilitlenen Bağlantıların Tasarımı
Other Titles: Design Of Snap Fits For Plastic Parts
Authors: Bodur, H. Oktay
Türköz, Serdar
İmalat
Manufacturing
Keywords: Plastik Bağlantılar
Kilitli Bağlantılar
Malzeme Seçimi
Joining of Plastic Parts
Snap Fits
Selection of Material
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Piyasalardaki rekabet şartlarının artmasıyla beraber ürün maliyetlerinin azaltılması büyük önem kazanmıştır. Ürünün malzemesi ve üretim prosesleri, malzeme maliyetini ve işçiliğini belirler. Kısaca, uygun malzeme seçimi ve uygun tasarım piyasalardaki rekabet avantajını beraberinde getirir. Çalışma kapsamında plastik parçalar için en ucuz montaj yöntemi olan esneyerek kilitlenen bağlantılar incelenmiştir. Ayrıca, parça üretimini etkileyen ve bağlantı özelliğini belirleyen tasarım önerileri ve formüler değerlendirilmiştir. Çalışma, parça analizleri ve malzeme seçimi yaklaşımlarıyla güçlendirilmiştir. Plastik parçalarda en çok karşılaşılan problemler için çözüm önerileri örnekler ile gösterilmiştir.
Reduction of product cost has gained great importance with the increasing competing conditions at the market. Raw materials, production processes determine the cost of material and workmanship. In other words, choosing convenient raw materials and design bring about competitive advantages as well. This study focuses on snap fits which is the cheapest assembly method for plastic parts. In addition, some proposal on designing and formulas that affect manufacturing of parts and quality of joining are evaluated. The study is also supported with FEM and the approaches to the selection of materials. Furthermore, the problems that are faced quite often in plastic parts are also given solutions and illustrated examples.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9839
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4241.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.