Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9838
Title: Klima Santrali Kontrol Sistemi Ve Kontrol Ağlarında Kullanılan Haberleşme Protokolleri
Other Titles: Air Handling Unit Control System And Communications In Control Networks
Authors: Özsoy, Can
Erol, Seyfettin Ersen
Makina Teorisi ve Kontrol
Theory of Machines and Control
Keywords: Klima Santrali
Kontrol

Protokol
Haberleşme
Air handling unit
Control
Networks
Communication
Protocols
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bu tezin konusu üzerinde çalışmalar ve deneyler yapmaya olanak sağlayacak bir “Klima santrali kontrol sistemi” kurulmuş ve kontrol teknolojilerinde kullanılan haberleşme protokollerini incelenip, değişik marka ve tipteki kontrolörler arasında, her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan ve oldukça dinamik bir gelişme süreci yaşayan, “ortak bir dil” yaratılabilme olasılığı araştırılmıştır. Aynı kontrol ağında bulunan ve değişik fonksiyonlar yerine getiren kontrolör ve saha ekipmanlarının (sensörler, motorlar, kart ouyucular vb.) birbirine bağlı senaryoları gerçekleştirmeleri ve her birinin tek tek algıladıkları ve değerlendirdikleri değişkenlere bağlı bir çıkış vermeleri ancak bu cihazların birbirini anlaması ile gerçekleşebilir. Tezde bir kontrol haberleşme sisteminden beklenen özellikler incelenmiş ve bu özellikleri karşılayacak, şu anda endüstride kullanılan haberleşme sistemleri listelenmiştir. Bu haberleşme modellerinden biri kullanılarak akıllı cihazlar arasında ortak bir dil yaratılabilir
The aim of this study is to build an “Air handling unit control system” and make experiments on this system to search for the possibility of a “common language” which allows the communication between different type of controllers in the same control network. The only way for controllers to reproduce an output based on a control scenario depending on different inputs coming from various equipments (sensors, actuators, card readers etc.) is making all these equipments “talk” to each other. Control engineers are now able to design more efficient and less expensive systems by using this integration which is about to be established between intelligent devices without using communication interfaces that increase the cost and wasting more engineering effort. As it is stated at the end of this study, it’s possible to create a “common language” between devices which realize control functions. But the only way to build this language can be realized with a consensus of all control technology companies to establish a workgroup to design the protocols that will be used in this language.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9838
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1411.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.