Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9829
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLivatyalı, Haydartr_TR
dc.contributor.authorAygın, Ertemtr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2015-10-23T13:31:16Z-
dc.date.available2015-10-23T13:31:16Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9829-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005en_US
dc.description.abstractGeleneksel vida ovalama takımlarının tasarımlarında ovalama merdanesi ana şekillendirme kısmında bulunan son kademe dişi üzerine, diğer dişlere oranla oldukça fazla kuvvet binmektedir. Bu durum ovalama takımı şekillendirme dişlerinde kuvvetin homojen olmadığı anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın amacı vida ovalama merdanelerinin profil tasarımını geliştirerek uzun vidalı millerin ovalanmasında daha uzun takım ömrü sağlamaktır. Ovalayan dişlere etkiyen kuvvetin homojen olarak dağılmasını sağlamak amacıyla iki boyutlu kayma çizgisi alan metodu kullanılmış ve her bir ana şekillendirme dişine etkiyen toplam kuvvet bulunmaya çalışılmıştır. Endüstriyel tecrübeye ve analiz sonuçlarına dayanan yeni bir ovalama merdanesi profili üzerinde durulmuş ve ovalama merdanesi profil tasarımı 4.233 mm. sabit hatveye sahip uzun trapez vidalı mili ovalayacak şekilde yenilenmiştir. Kullanılan yöntemin etkinliği diş başına etkiyen toplam yük ve ovalama takımı üzerindeki basınç dağılımları incelenerek elastik-plastik malzeme modelinin ve düzlem genleme temeline dayanan elemanların kullanıldığı sonlu elemanlar simülasyonlarıyla doğrulanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractConventional thread rolling tool profile designs result in concentration of relatively high loads on the last forming thread of the tool, meaning non-homogeneous pressure distribution over the forming surface. The goal of this study is to optimize the roller forming profiles used during the long screw thread rolling process for improved tool life. To obtain an approximately homogeneous distribution of loads over the forming roll threads, a 2-D slip-line field model for multiple indenters was employed to calculate the total load on each roller thread individually. Based on industrial experience and the analysis results, new thread-forming sequences and roll profiles were developed for forming long screws with single pitch trapezoidal (lead screw) thread with a pitch length of 4.233 mm. The effectiveness of these sequences was verified comparing individual load and pressure distributions over the roller profile calculated by finite element simulations using elastic-plastic material model and 2-D plane strain solid elements.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectVida ovalamatr_TR
dc.subjectOvalama merdanesi tasarımıtr_TR
dc.subjectSonlu elemanlartr_TR
dc.subjectThread Rollingen_US
dc.subjectRoller Designen_US
dc.subjectFinite Elementen_US
dc.titleSonlu Elemanlar Yöntemi İle Vida Ovalama Merdanesi Profil Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeDesign Of Thread Rolling Die Profile Using Finite Element Methoden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentİmalattr_TR
dc.contributor.departmentManufacturingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2656.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.