Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9789
Title: Geniş Hacımlarda Duman Hareketinin Sayısal İncelenmesi
Other Titles: Numerical Investigation Of Smoke Movement In Large Spaces
Authors: Kılıç, Abdurrahman
Balık, Gökhan
Enerji
Energy
Keywords: Doğal havalandırma açıklığı
Yangın büyüklüğü
Duman tabakası kalınlığı
Güvenli kaçış süresi
Natural ventilation opening
Fire load
Smoke layer depth
Safe egress time
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada; depo, hangar, atrium gibi geniş hacımlarda çıkan yangınlarda meydana gelen dumanın, tavandaki doğal havalandırma açıklığından tahliye edilişi incelenmiştir. İncelemeler, bilgisayar ortamında Fluent analiz programı kullanılarak yapılmıştır. Örnek olarak ele alınan bir geniş hacımda, yangın büyüklüğü ve doğal havalandırma açıklığı değiştirilerek çözümler elde edilmiştir. Tam gelişmiş yangın modelinin kullanıldığı çözümlerde, söndürme ekiplerinin rahat müdahale edebilmeleri açısından gerekli şartlar kontrol edilmiştir. Yerden 2.1 m yükseklikteki sıcaklık ve ışınım ısı akısı değerlerinin yanında, yeterli görüş açısından duman tabakası kalınlığı hesaplanmıştır. Ele alınan en kritik yangın senaryosu için, hacımdaki açık kapı sayısı ikiye çıkarılarak, açıklıkların temiz alt bölge yüksekliğine etkisi tespit edilmiştir. Tasarımda güvenli kaçış süresinin ön planda olduğu durumlar için zamana bağlı yangın modeli kullanılmıştır. Bir atrium yangını için, duman tabakasının altındaki temiz bölgenin, kaçış süresi boyunca güvenli olup olmadığı incelenmiştir.
In this study, the removal of smoke through the natural ventilation openings on the ceiling is investigated for fires in large spaces such as warehouses, hangars or atria. The investigations are achieved in computer media using the analysis program, Fluent. Heat release rate and natural ventilation opening is varied to obtain solutions for a sample large space. The required conditions for the fire brigade to easily fight with fire are checked in steady-fire model solutions. Together with the temperature and radiation heat flux values at 2.1 m high from the floor, the smoke layer depth is obtained in visibility aspects. For the most critical fire scenario, the effect of the number of the openings on clean lower region is determined, in solutions where the number of the open doors is doubled. In situations where the priority is given to the safe egress time, unsteady-fire model is used. It is examined for an atrium fire whether the clean lower region is safe or not, during egress time.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9789
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1667.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.