Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9784
Title: Bujilerde Kıvılcım Erozyonu Ve Kıvılcım Erozyonuna Karşı Malzeme Seçimi
Other Titles: Spark Erosion And Material Selection For Spark Erosion In Spark Plugs
Authors: Bodur, H. Oktay
Sütcü, Muhammed Tolga
İmalat
Manufacturing
Keywords: Buji
Kıvılcım erozyonu
Spark Plugs
Spark Erosion
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bujilerin çalışma ömrünün uzatılması amacıyla kıvılcım erozyonuna karşı elektrot malzemesi seçimi yapılmıştır. Çalışmada öncelikle bujiler ve çalışma koşulları incelenmiştir. Kıvılcım erozyonu ile ilgili teorik bilgiler toplanmış ve hem teorik bilgilerden hem de farklı deneylerden kıvılcım erozyonunu etkileyen parametreler ortaya çıkartılmıştır. İki farklı tip, uzun ömürlü ve standart ömürlü bujiler için platin ve nikel alaşımı 12 farklı malzeme hazırlanmış kıvılcım erozyonu deney düzeneğinde çalıştırılmışlardır. Deneyler sonucu aşınma ölçümleri optik yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Aşınma değerleri maliyet ile kıyaslanarak kıvılcım başına aşınma maliyeti platin alaşımları için çıkarılmıştır. Her iki tip buji içinde birer malzeme seçimi gerçekleştirilmiştir. Bujilerin motor içi yanma odası gerçek aşınma değerleri ile deney düzeneği değerleri karşılaştırılmış ve deney sonuçları doğrulanmıştır. Sıcaklık ile kıvılcım erozyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır.
In this study center electrode material selection is done for spark plugs to longer service lifes. Spark plugs and working conditions of spark plugs are studied and determined. Theoritical and experimental datas are collected to find out the relation between spark erosion and parameters like frequency, power, spark gap etc. For two types of spark plugs, long life and normal, 12 different nickel alloys and platinium alloys are tested in laboratory for spark erosion resistance. All the erosion measurements are done with optical measurement technics. Erosion values are compared with costs and wear costs per spark are calculated for platinium alloys. For both long life and normal life spark plugs a center electrode material is selected for spark erosion resistance. Results are compared with motor experiments in which spark plugs operate in normal combustion chambers in normal operating conditions and results are confirmed. The relation between operating temprature and erosion is examined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9784
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1580.pdf3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.