Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9690
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKırkköprü, Kadirtr_TR
dc.contributor.authorYılmaz, Oktaytr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-08-06tr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T12:02:56Z-
dc.date.available2015-10-15T12:02:56Z-
dc.date.issued2013-08-14tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9690-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu tez çalışması kapsamında proses edilen malzeme reolojik özelliklerinin deneysel olarak belirlenmesiyle istenen üretim hızında ve proses sıcaklığında plastik boru imalatında kullanılacak koekstrüzyon kalıbı tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Birinci bölümde; grafit, kalsit ve nanokil katkılarının polipropilen (PP) matris ile karıştırılması ile kompozit numuneler elde edilmiştir. Bu malzemelerin ve katkısız PP’nin kayma viskozitesi; elastik ve viskoz kayma modülleri ile kompleks viskozite gibi özellikleri rotasyonel ve kapiler reometre ile ölçülmüştür. Derişikliğin, sıcaklığın ve katkı tipinin malzeme reolojisine etkileri incelenmiştir. Kalsit-PP ve grafit-PP kompozitlerinde derişikliğin artmasıyla reolojik değişkenlerin değerleri artarken, nanokil-PP kompozitlerinde derişikliğin artmasıyla azalma gözlenmiştir. İkinci bölümde; askı-tipi dağıtıcılarla beslenen konik spiral kalıplardan oluşan üç katmanlı koekstrüzyon kafası tasarımı metodolojisi geliştirilmiştir. Konik spiral kalıbın içerisindeki akışın analizi için literatürde yer alan bir analitik yöntem uyarlanarak geliştirilmiştir. Spiral kalıp için gerçekleştirilen Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD) analizi sonuçları incelendiğinde analitik yöntemin başarılı olduğu görülmüştür. Konik askı-tipi dağıtıcının ön tasarımı analitik yöntemle gerçekleştirilmiştir. Dağıtıcının geometrik parametrelerinin optimizasyonunda konik geometriler için geliştirilen elektrik şebekesi benzeşimi yöntemi kullanılmıştır. SAD analizi sonuçlarına göre dağıtıcı performansının oldukça iyi olduğu anlaşılmıştır. Konik spiral kalıp ve katmanlı akış bölgesi için gerçekleştirilen SAD analizleri yardımıyla akış değişkenleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tasarlanan konik koekstrüzyon kafa imal edilerek üretim deneyleri gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractWithin the scope of this thesis, design methodology of coextrusion dies has been developed for the production of multi-layered plastic pipes under the desired production rate and process temperature considering experimentally measured rheological properties of process materials. In the first part; graphite, calsite and nanoclay fillers have been mixed with polypropylene (PP) by use of twin screw extruder. Shear viscosities, elastic modules, viscous modules and complex viscosities of these composites and neat PP have been measured by rotational and capillary rheometers. The effects of filler concentration, temperature and filler type on materials rheology have been investigated. Though the values of rheological variables of calsite-PP and graphite-PP composites increase with the addition of filler into the polymer matrix, the values of rheological variables of nanoclay-PP composites decrease with increasing the filler concentration. In the second part; three-layer coextrusion die which consists of conical spiral dies fed by coat-hanger type distributors has been designed and manufactured. An analytical method is developed adapting a method from literature for flow analysis of conical spiral dies. Computational Fluid Dynamics (CFD) results have shown that the analytical method is successful. Preliminary design of conical coat-hanger die is carried out analytically. Electrical network method developed for conical geometries is employed for the optimization of coat-hanger die. The CFD results show that conical coat-hanger die performs well. Flow variables through the conical spiral mandrel die and stratified flow region are investigated by CFD analyses in detail. The designed conical coextrusion head is manufactured and production experiments are carried out with it.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKoekstrüzyontr_TR
dc.subjectPolipropilentr_TR
dc.subjectKompozittr_TR
dc.subjectReolojik karakterizasyontr_TR
dc.subjectKonik askı-tipi dağıtıcıtr_TR
dc.subjectKonik spiral kalıptr_TR
dc.subjectNanokiltr_TR
dc.subjectGrafittr_TR
dc.subjectSayısal akışkanlar dinamiği.tr_TR
dc.subjectCoextrusionen_US
dc.subjectPolypropyleneen_US
dc.subjectCompositeen_US
dc.subjectRheological characterizationen_US
dc.subjectConical coat-hanger dieen_US
dc.subjectConical spiral dieen_US
dc.subjectNanoclayen_US
dc.subjectGraphiteen_US
dc.subjectComputational fluid dynamics.en_US
dc.titleKatkılı Polimerlerin Ekstrüzyonu Ve Koekstrüzyon Kalıbı Tasarım Metodolojisinin Geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeExtrusion Of Filled Polymers And Development Of Coextrusion Die Design Methodologyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10011893tr_TR
dc.contributor.departmentMakina Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechanical Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13945.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.