Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9137
Title: Keban Yöresi Piritik Refrakter Altın Cevherlerinin Ateş Analizi Optimizasyonu
Other Titles: Fire Assay Optimization Of Keban Region Pyritic Refractory Gold Ores
Authors: Yücel, Onuralp
Turan, Ahmet
Üretim Metalurjisi
Manufacturing
Keywords: ateş analizi
refrakter altın cevherleri
pirit
küpelasyon
fire assay
refractory gold ores
pyrite
cupellation
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, altın cevherlerinin soy metal içeriklerini analiz etmek için kullanılan yöntemlerden biri olan ateş analizinin, piritik refrakter altın cevherlerinin Au ve Ag analizleri için optimize edilmesi amacı ile yapılmıştır. Ateş analizi, cevherlerin soy metal içeriğini doğru bir şekilde analiz etmek için kullanılan en güvenilir ve en temel metodtur. Cevherlerin flakslar ve PbO kullanılarak redüktif şartlarda ergitilmesi, soy metallerin metalik kurşun fazından ayrılması (küpelasyon) ve son olarak elde edilen soy metallerin analizi aşamalarını içeren üç kademeli bir prosestir. Piritik refrakter altın cevherlerinin ateş analizi deneyinde kurşun içeren mat fazı oluşumundan kaçınmak gereklidir. Redüklenen kurşun cevherde bulunan kükürt ile reaksiyona girerek mat fazında toplanır ve metalik fazda yeteri kadar toplanamadığından doğrudan analiz sonuçlarını etkiler. Deneysel çalışmalarda Keban yöresi piritik refrakter altın cevherleri kullanılmıştır. Cevherlerin kavurma işleminden sonra yapılan ateş analizi ile çivi metodu olarak adlandırılan demir ilavesi ile yapılan ateş analizlerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve uygun sıcaklık, demir ve flaks ilavesi gibi değişkenlerin belirlenmesine çalışılmıştır.
In this study, experiments were conducted to optimize the fire assay (which is one of the methods is used to chracterize precious metals content of ores) for Au and Ag analysis of pyritic refractory gold ores. Fire assay is the most reliable and essential method which is employed to accurately analyze the precious metal content of ores. This method has three stages including smelting of ores with fluxes and PbO, isolation of the precious metals from metallic lead phase (cupellation) and finally analysis of the precious metals obtained. The avoiding from lead-containing matte formation is the necessity for the fire assay of pyritic refractory gold ores. A considerable amount of lead combines with the sulfur, collected in the matte phase. Thus the decrease of lead amount, which is collected in the metallic phase, directly affects analysis results. Keban region pyritic refractory gold ores were used on the experimental studies. The fire assay results, which were obtained from samples both after roasting and nail method, were compared. The parameters, like eligible temperature, iron and flux addition quantities, were tried to determine.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/9137
Appears in Collections:Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9655.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.