Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8925
Title: Gerçek Ölçekli Aktif Çamur Tesisinde Nitrifikasyon Bakterilerinin Floresanlı Yerinde Hibritleşme Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Nitrifying Bacteria In A Full-scale Activated Sludge System Using Florescent In Stu Hybridization Technique
Authors: İnce, Orhan
Eyice, Özge
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: FISH
nitrifikasyon
tür dağılımı
FISH
nitrification
bacterial composition
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada gerçek ölçekli bir arıtma tesisinin nitrifikasyon reaktöründen alınan aktif çamur örneğinde nitrifikasyon bakterileri tayin edilmiştir. Bu amaçla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi nitrifikasyon reaktöründen alınan numune üzerinde Floresanlı yerinde hibritleşme (FISH) yöntemi kullanılarak amonyağı ve nitriti oksitleyici bakteri grupları ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu amaçla her iki bakteri grubuna özgü oligonükleotid problar kullanılmıştır. Gözlemler epifloresan mikroskop yardımıyla yapılmıştır.. FISH ile elde edilen sonuçlar, amonyağı oksitleyicilerden Nitrosospira briensis, Nitrosovibrio tenuis, Nitrosolobus multiformis, Nitrosomoas europaea, Nitrosomoas eutropha, Nitrosococcus mobilis, Nitrosomoas C56; nitrit oksitleyicilerden Nitrobacter hamburgensis, Nitrobacter winogradskyi ve Nitrobacter sp.’nin sistemde varolduğunu göstermiştir.
In this study, nitrifying bacteria were determined using, Fluorescent in situ Hybridization (FISH) technique. The sample was taken from nitrification reactor of Water and Sewerage Administration of Istanbul (ISKI), Pasakoy Advanced Wastewater Treatment Plant. Ammonia and nitrite oxidizing bacteria are determined by different olgonucleotide probes. Results obtained by FISH showed that Nitrosospira briensis, Nitrosovibrio tenuis, Nitrosolobus multiformis, Nitrosomoas europaea, Nitrosomoas eutropha, Nitrosococcus mobilis, Nitrosomoas C56 as ammonia-oxidizing bacteria, and Nitrobacter hamburgensis, Nitrobacter winogradskyi ve Nitrobacter sp. as nitrite-oxidizing bacteria are present within the reactor treating nitrogen.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/8925
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2281.pdf3.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.