Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8861
Title: Hafif Çelik Yapıların Tasarımı Ve Deprem Riski Düşük Bölgelerde Orta Yükseklikteki Binalarda Uygulanabilirliği
Other Titles: Structural Design Of Light-gauge Steel Buildings And Applicability On Mid-rise Buildings In Low Seismicity Areas
Authors: Çelik, Oğuz Cem
Öncü, Serdar
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: hafif çelik yapı
orta yükseklikte binalar
light-gauge steel structures
mid-rise buildings
Issue Date: 6-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez, ülkemizde özellikle 1999 yılındaki Kocaeli ve Düzce depremlerinden sonra yaygınlaşan hafif çelik yapı sistemleri ile ilgili tasarım süreci ve sistemin geliştirilmesine ilişkin bilgiler içeren bir çalışmadır. Toplam beş bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde sistemin genel bir açıklaması ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Ayrıca gelişimde etkin rol oynayan çalışmalar hakkında da bilgi verilmektedir. Sistemin deprem dayanımı ile ilgili özeliklerinin anlatıldığı ikinci bölümde, gerek tasarım gerekse uygulamada kullanılan bazı sistem detayları üzerinde durulmuştur. Bu tip yapıların tasarımı sırasında izlenebilecek bir akış şeması ve tasarım sırasında kullanılacak önemli bağıntılar bu bölümde gösterilmiştir. Üçüncü bölümde, üç katlı tamamen hafif çelik olarak kurgulanan bir konut yapısının baştan sonra tasarımı yapılmış ve önceki bölümlerde verilen iş akışı uygulanmıştır. Ayrıca yapım sürecine dair görsel belgeler de sunulmuştur. Dördüncü bölüm orta yükseklikte hafif çelik yapı yapılması konusunda yapılabilecek çalışmalara ayrılmıştır. Bu sistemin gelişmesi için yoğunlaşılması gereken kavramlara ışık tutulmuştur. Çalışmanın sonuçları ise beşinci bölümde özetlenmiştir.
This study includes information about the development and design process of light gauge steel systems, which have become widespread in the aftermath of the 1999 Kocaeli and Düzce Earthquakes. The first section out of total five sections, gives information about the historical evolution of the system. Significant studies conducted during this period are also covered. Section-2 is devoted to some details of the system and information about earthquake resistant design rules specific to light-gauge steel buildings. A design process chart has been proposed with some important control equations. A three story housing unit has been designed per the design codes explained in this thesis, and given in the third section. Relevant charts and equations given in the previous sections are also used. The selected building has been constructed. Several images are provided. Section-4 presents some important design issues regarding mid-rise light-gauge steel buildings. Applicability of the system is discussed with the help of code provisions/limitations. Results from this study are summarized in Section-5.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8861
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10707.pdf17.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.