Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8789
Title: Depreme Dayanıklı Prefabrike Betonarme Yapı Tasarımı Ve Güçlendirilmesi
Other Titles: Earthquake Resistant Design Of Precast Concrete Structures And Strengthening
Authors: Güler, Kadir
Şeren, Çağrı
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: prefabrike
deprem
güçlendirme
tasarım
precast
earthquake
strengthening
design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, prefabrike betonarme yapıların deprem etkileri altında davranışları incelenmiştir. Geçmiş depremlerde görülen yapısal hasarlar birbirleriyle karşılaştırılarak, olası depremlerde sanayi tipi prefabrike betonarme yapıların performansları belirlenmeye çalışılmıştır. Hasarlı yapıların güncel Deprem Yönetmeliği sınırlamalarını sağlamayacak şekilde tasarlandığı ya da aynı sınırlamaları sağlamayacak şekilde imal edildiği görülmüştür. Örnek bir yapının incelenmesi sonucunda yapının yetersizlikleri bulunmuştur. Bu yapının deprem etkisi altında yeterli performansı sağlayabilmesi için güçlendirme önerileri yapılmıştır. Yapılan güçlendirme önerileri birbiriyle karşılaştırılarak uygulama açısından en ideal olan güçlendirme yöntemi seçilmiştir. Güçlendirilen yapının sayısal olarak incelenmesi sonucunda gerekli yapısal performansa ulaşılmıştır. Uygun yöntemlerle güçlendirilen ve incelenen prefabrike betonarme yapıların deprem etkileri altında yeterli performansı sağlayacağı gözlemlenmiştir.
In this study the behaviour of precast concrete structures under seismic effects is examined. Structural damages that occurred in the past earthquakes are compared to obtain the structural performances of industrial precast concrete structures in possible earthquakes. It’s seen that the damaged structures are not designed and produced within the limitations of actual Earthquake Code. Incapabilities of an example structure are found. Strengthening options are made for the performance of the structure under seismic effects can be satisfactory. Strengthening options are compared and the optimum solution that can be applied to the structure is selected. The strengthened structure is analysed and it’s found that the structural behaviour will be sufficient. It’s observed that structural performance of precast concrete structures which are strengthened with proper methods will be satisfactory under seismic effects.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8789
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3700.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.