Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8425
Title: Dizel Motor Yağ Tüketiminin Modellenmesi Ve Deneysel Verilerle Karşılaştırılması
Other Titles: Modeling Diesel Engine Oil Consumption And Comparison With Experimental Data
Authors: Akalın, Özgen
Kurnaz, Göktan
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği
Machine Dynamics, Vibration and Aquistics
Keywords: Yağ
tüketim
piston
segmanlar
yanma
basınç
oil
consumption
piston
ring
combustşon
pressure
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir ağır hizmet dizel motor için piston dinamiği, segman dinamiği ve yağ tüketim modeli oluşturulmuştur. Yapılan simülasyonlarda ölçülen silindir içi basınç eğrileri kullanılmıştır. Bu model kullanılarak, tepe silindir basıncının piston dinamiği, segman dinamiği ve sonuç olarak motorun yağ tüketimi üzerindeki etkileri belirli sabit rejim çalışma noktalarında incelenmiştir. Bu çalışma noktalarında farklı silindir basınç karakteristikleri denenirken, motor dönme hızı ve çıkış yükü sabit tutulmuştur. Ayrıca motorun anlık yağ tüketimi farklı silindir basınçları ile SO2 izleme yöntemi ile ölçülmüş ve teorik modelden elde edilen bulgularla deneysel veriler kıyaslanmıştır. Tepe silindir basıncının piston ve segman dinamiği üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüş fakat yağ tüketimi üzerinde önemli bir değişiklik yaratmadığı gözlenmiştir.
In this study an integrated analytical piston dynamics, ring dynamics and lube oil consumption model is established for a heavy-duty diesel engine. Measured in-cylinder pressure curves are used as input for the simulations. Using this model, the effect of cylinder peak firing pressure on piston dynamics, ring dynamics and as a result, on oil consumption is investigated at certain steady state operating conditions. Engine torque and speed are kept constant while the cylinder pressures are varied during the investigation. The oil consumption of the engine is also measured using SO2 tracing technique for different peak firing pressures and a comparison is made between analytical findings and acquired data. Peak firing pressure is found to be an effective parameter for piston and ring dynamics but significant effect on oil consumption is not observed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8425
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7487.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.