Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8377
Title: Farklı Bentonit Tipleri İle Stiren Bütil Akrilat Esaslı Nanokompozitlerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
Other Titles: Preparation And Characterisation Of Bentonite Containing Styren Butyl Acrylate Copolymer Based Nanocomposites
Authors: Çelik, Mehmet Sabri
Güven, Onur
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Nanokompozit
Bentonit
Nanocomposite
Bentonite
Issue Date: 5-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada başlıca dış cephe boyalarında bağlayıcı olarak kullanılan stiren bütil akrilat kopolimer matrisi içinde mekanik karıştırma yöntemiyle farklı bentonit türleri dağıtılarak kil katkılı nanokompozit üretimi gerçekleştirilmiş ve tabakalar arası mesafe ve şişme özellikleri dikkate alınarak üç bentonit türü (Na, Na-Ca ve Ca) denenmiştir. Ardından da üretilen nanokompozitlerin mekanik ve ısıl özellikleri incelenmiştir. Elde edilen nanokompozitlerin ısıl davranışı DSC (Diferansiyel taramalı kalorimetri) ile belirlenmiş olup lateks matris içerisinde yer alan bentonitin tabakalar arasındaki açılma mesafeleri ise XRD (X-Ray Difraksiyon) analizleri ile takip edilmiştir. Elde edilen filmler için gerçekleştirilen analizler neticesinde dış cephe boyalarında bağlayıcı olarak kullanılan stiren bütil akrilat kopolimeri/bentonit nanokompozitlerinin üretim parametreleri optimize edilmiştir.
The objective of this study is to produce a nanocomposite based on styren butyl acrylate which is generally used as a binder in exterior paints with bentonite additive by distributing bentonite into the polymer matrix. Styren butile acrylate is used as a binder material for exterior paint. Bentonites with different swelling properties (Na, Na-Ca and Ca bentonites) are mixed with the polymer. After that, mechanical and thermal properties of these produced nanocomposites will be investigated. The thermal characteristics will be studied with DSC (Differential Scanning Calorimetry) and the basal spacings of bentonite in nanocomposites will be investigated by XRD (X-ray diffraction) analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/8377
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10069.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.