Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/794
Title: Mikrodalga Isıtma Sistemlerinde Yarık Anten Tasarımı
Other Titles: Slot Antenna Design In Microwave Heating Systems
Authors: Paker, Selçuk
Akagün, Hakkı Yavuz
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: Mikrodalgalar
Yarıklar
Resonatör
HFSS
Mikrodalga fırın
Microwaves
Slots
Resonator
HFSS
Microwave Oven
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, mikrodalga ısıtma sistemleri incelenmiş, 2.45 GHz de çalışan bir mikrodalga fırının bilgisayar benzetim yazılımlarından HFSS (High Frequency Structure Simulator) ile simulasyonu yapılmıştır. Tasarım aşamasında, önce dalgakılavuzunun parametreleri giriş yansıma katsayısını en az yapacak şekilde hesaplanmış ve ardından resonatör dalgakılavuzuna uydurulmuştur. Daha sonra resonatör içerisine yük konularak daha önceden elde edilmiş değişkenlere göre fırının çalışmasının simulasyon yapılmış ve dalgakılavuzundan yüke enerji aktığı görülmüştür.
In this study microwave heating systems are investigated. A microwave oven operating at 2.45 GHz is being simulated by a computer program. The name of the program is HFSS (High Frequency Structure Simulator). In the design period the parameters of waveguide are calculated to minimise the reflected power inside the waveguide, and then cavity parameters are calculated in order to match to the waveguide. Then a load is inserted inside the resonator. During the simulation it is investigated that energy reaches to the load.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/794
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4539.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.