Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/792
Title: Ters İyontoforez Yöntemiyle Non-invazif Kan Şekeri Ölçümü
Other Titles: Non-invasive Glucose Monitoring By Reverse Iontophoresis Method
Authors: Korürek, Mehmet
Kaynakçı, Mehmet Şükrü
Biyomedikal Mühendisliği
Biomedical Engineering
Keywords: Kan Şekeri Ölçümü
Non-invazif ölçüm
iyontoforez
ters- iyontoforez
Blood Glucose Measurement
Non-invasive Measurement
Iontophoresis
Reverse -Iontophoresis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Buradaki tez çalışmasındaki amaç, endojen maddelerden biri olan insan kan şekerinin non-invazif bir metodla ölçülmesine olanak sağlayan, ters-iyontoforez tekniğiyle çalışan bir ölçüm cihazı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, tezin ilk bölümünde iyontoforez ve ters iyontoforez hakkında temel teknik bilgiler verilmiş ve bu tekniklere ilişkin detaylar ele alınmıştır ve ters iyontoforeze giriş yapılmıştır. Ayrıca aynı bölümde, ters iyontoforezde en büyük etkenlerden birisi olan derinin empedansı ele alınmış ve deri empedans modelleri ortaya konulmuştur. İkinci bölümde, söz konusu ters iyontoforez sisteminde kullanılacak düşük maliyetli düşük güç tüketen ve minyatür bir doğru akım kaynağı geliştirilmiştir. Bu akım kaynağının yapısı ve devre analizi incelenmiş ve amaçları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ters iyontoforez sistemi için bir laboratuvar modeli geliştirilmiş, ters iyontoforezi etkileyen şartlar ve parametreleri incelenmiş ve deney sonuçlarıyla birlikte parametrelerin etkileri detaylı olarak anlatılmıştır. Bunların arkasından, kan şekerinin sistem içerisinde ölçülmesine olanak sağlayan enzimatik bir biyosensör teorik olarak incelenmiştir. Son olarak dördüncü bölümde teze ilişkin sonuçlar verilmiş ve cihazın geliştirilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.
The goal in this study is , to develop a glucose measurement device which monitors the glucose levels in the blood non invasively. In the scope of this goal, in the first chapter of the thesis, it was given basic technical information about iontophoresis and reverse iontophoresis and decribed details related to these techniques, and was maken a beginning to iontophoresis. In additon this, skin impedance model which is on of the most effective factor in reverse iontopohoresis was reviewed and skin impedance models are described. In the second chapter, a miniature, low cost, low power direct current source was implemented that will be used in the future for reverse iontophoresis system. The structure and circuit analysis of this current source was investigated and goals are explained. In the third , an in vitro model has been developed for reverse iontophoresis system and the conditions and parametres that affect reverse iontophoresis has been explained with laboratory results. In addition to this, to measure the glucose that was extracted during iontophoresis a biosensor development has been advised theorically.. Consequently, in the fourth chapter the conclusion of this thesis is given and some suggestions are proposed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/792
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4389.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.