Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/718
Title: Etmen Tabanlı Sistemlerle Kullanıcı Hareketinin Modellenmesi: Müze Örneği
Other Titles: Modelling Agent Based Pedesterian Movement: Case Study Museum
Authors: Çağdaş, Gülen
Şeker, Evren Müge
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Yapay Zeka
Çoklu Etmen Sistemler
Etmen Tabanlı Kullanıcı Hareket Modeli
Müzelerdeki hareketin etmenlerle modellenmesi
Artificial Inteligence
Multi Agent Systems
Agent Based Pedestrian Movement
Modelling movements in museum with agents
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yapay Zeka, insan gibi düşünen, algılayan, hareket edebilen, öğrenebilen, problem çözmek için hafızasındaki bilgileri kullanan bilgisayar modelleri ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalıdır. Dağıtılmış yapay zeka, yani çoklu etmen sistemler, daha karmaşık problemleri çözmek için, dağınık durumdaki bilgi kaynaklarına giriş yapabilen ve çözüme yönelik ortaklaşa çalışan etmen toplumlarıdır. Her bir etmen, özerk, ortamı algılayan, ortama tepki veren ve yapay zekanın farklı tekniklerini işleyen bir yazılımdır. İnsan hareketlerini bilgisayar ortamına aktarabilmeyi sağlayan, yapay zekanın ilgi alanına giren çoklu etmen sistemlerin, insan faktörünün ilk sırada yer aldığı mimari tasarım alanında kullanılması kaçınılmazdır. Mimari tasarımda, kullanıcı hareketi bir yandan tasarıma yön verirken, bir yandan da kısıtlayan bir rol oynar. Kullanıcı hareketini önceden tahmin edebilmek, tasarımcıya önemli bir avantaj sağlar. Tezin amacı, hem tasarım sürecinde hem de mevcut binalardaki sirkülasyon sistemlerinin değerlendirilmesinde yardımcı olabilecek görsel bir simülasyon modelinin üretilmesi ve üretilen bu model ile tasarımcının karar verme sürecinde, farklı alternatiflerin sirkülasyon sistemlerini analiz ederek en iyi çözüme ulaşmasına olanak sağlamaktır. Bu amaçla, tez kapsamında etmen sistemlerden faydalanarak, bir kullanıcı hareket modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan model, seçilen müze binasında denenerek, kullanıcı hareketleri gözlemlenmiştir.
Artificial Intelligence is a dicipline that conducts studies on computer models which can think, perceive, move and use knowledge to solve problems like humans. Distributed Artificial Intelligence, meaning multi agent systems, is an agent society which can use distributed information sources and works collaboratively to reach a solution, for the purpose of solving more complex problems. Every agent in this society is a software that is autonomous, perceives environment and reacts to its surroundings, and exploits different techniques of artificial intelligence. It is inevitable for the multi agent systems, which is a field of artificial intelligence and used for transferring human movements to the virtual environment, to be in the architectural design area in which human factor plays an important role. In architectural design, pedestrian movement has a role of both directing and restricting designs. Predicting pedestrian movements in advance, provides an important advantage to the designer. The aim of the thesis is devoloping a visual simulation model for evaluating the circulation systems of both new buildings at design stage and existing buildings, and enabiling the designer to reach the best solution by analyzing the circulation systems of different alternatives during the decision making process by using developed model. With this purpose, this thesis proposes an agent based pedestrian movement model. The proposed model is applied on a selected museum and the pedestrian movements are observed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/718
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4309.pdf4.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.