Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/676
Title: İstanbul Mimarlık Tarihine İlişkin İnteraktif Bir veritabanı
Other Titles: An Interactive Database For Architectural History Of Istanbul
Authors: Şener, Sinan Mert
Özenen, Gürkan
Mimari Tasarımda Bilişim
Informatics in Architectural Design
Keywords: Etkileşim
veri tabanı
Mimarlık tarihi
Interactive
Database
Architectural history
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesiyle, bilgilerin önemi ve kullanımı konusunda yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır. Bu şekilde, günümüze kadar gelmiş yazılı bilgilerin korunması ve gelecek nesillere kolaylıkla aktarılması mümkün olabilmektedir. İstanbul’un “Avrupa 2010 Kültür Başkenti” seçilmesinin nedenlerinden en önemlisi, birçok medeniyetin kültürünün ve mimarisinin bir arada bulunduğu önemli bir kent olmasıdır. Bu önemin anlaşılabilmesi için; tarih, sanat ve mimarlık alanlarındaki geçmişin günümüzle ilişkilendirilebilmesi ve konuların yerinde, yaşanarak öğrenilmesi gerekliliği düşünülmektedir. Bu amaçla, İstanbul gibi, tarihi birçok medeniyet üzerine kurulu bir metropol olma özelliğine sahip olan bu şehrin interaktif müzesini sanal olarak oluşturmak ve incelemek hedeflendi. Bu çalışma kapsamında, özellikle tarihi yarımada üzerinde üç imparatorluk kurulmuş olan İstanbul’un topraklarının sanal bir röntgeninin çekilmesi düşünüldü. Bu tez çalışmasında, daha önce oluşturulmamış ve İstanbul kenti için gerekli olduğu düşünülen, İstanbul Tarihi Yarımada ve Galata bölgesi için mimarlık tarihine ilişkin önemli yapıların tarihsel sıralama ile tanıtıldığı interaktif bir veritabanı oluşturuldu. Sonuç olarak, teknolojinin getirdiklerinden faydalanarak, geçmişten günümüze İstanbul mimarisinin interaktif, yazılı ve görsel olması, gerek değişik kültürlerden etkileşimin incelenmesi gerekse mimariyi etkileyen faktörlerin incelenmesinde etkili olacaktır.
There have been new approaches for importance and use of information just like the improvement of the computer technology. By this way, the documented information could be transmitted form the past to the future generations. The most considerable factor of Istanbul to be selected as “European Capital of Culture” for the year 2010 is the reflection of different civilizations and architectures that has been settled in the city. This importance of the city somehow should be appreciated. The aim of this dissertation study is to analyze the past and present architecture of Istanbul that has not been emerged before. In this thesis, a database that consist the past and present architectural structures of Istanbul but especially the Historical Peninsula and Galata have been developed. These structures have been represented in historical order in this database. In conclusion, developing an initiatory interactive database for presentation of the significant architectural structures in Istanbul may be effective with the use of technological benefits.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/676
Appears in Collections:Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7463.pdf26.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.