Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5440
Title: Behçet Sendromlu İkizlerinde Epigenetik Analizler
Other Titles: Epigenetic Analyses Of Behçet Syndrome Twins
Authors: Turanlı, Eda Tahir
Shamloo, Bahar
413412
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Behçet sendrom
Global metilasyon
HPLC
Behçet Syndrome
Global methylation
HPLC
Issue Date: 30-Sep-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Behçet sendromu deri ve mukoza kezyonları ile ayırt edilen multisistem vaskülit bir hastalıktır. Hastalık özellikle Akdeniz, Orta Doğu ve Uzak Doğu bölgelerinde yaygın olarak görülmektedir. Behçet sendromunun etiyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte, günümüzde genetik ve çevresel fakörlerin hastalığın en önemli sebepleri olduğu tahmin edilmektedir. Bu projede BS ikizlerde önemli bir metilasyon mekanizması olan global metilasyon düzenlerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla BS ikizler, sağlıklı kontrol grubu ikizleriyle karşılaştırılmıştır. Global metilasyon değerleri enzimlerle kesilmiş DNA numunelerinin HPLC (Yüksek Performanslı Likit Kromatografisi) kullanılarak dC ve 5-mdC dahil olmak üzere nükleozitlerin ayrılmasına dayanmaktadır. Elde edilen pikler altındaki alan kaydedilmiştir. Yapılan student T test istatistiksel analizlere göre, sağlıklı kontrol grubu ikizlerinin bireyleri arasındaki metilasyon düzenleri arasındaki farkın biri BS biri sağlıklı olan ikizlere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir (P= 0.02847). MZ BS ikizleri ile MZ sağlıklı ikizler arasında (P=0.04133) ve DZ BS ve DZ sağlıklı ikizler arasında (P=0.09551) da ayrı analizler yapılmıştır. Biri hasta olup biri sağlıklı olan MZ ve DZ ikizleri bireyleri arasnıdaki korelasyon analizi sonuçları DZ ikizlerde (ρ ~1) MZ ikizlere gore (ρ =0.73) daha yuksek bir korelasyonu işaret etmektedir.
Behçet syndrome (BS) is a multisystem vasculitis characterized by skin and mucosa lesions. It is seen mainly in the Mediterranean basin, Middle East and the Far East. The ultimate etiology of Behçet s syndrome remains unknown. Current evidence suggests that interplay of genetic and environmental factors may be responsible. This study aimed to analyze global methylation, an important epigenetics mechanism of BS twins. To this end, methylation profile of BS twins along with healthy controls were investigated. Global methylation value was obtained by injecting digested DNA samples to HPLC (HPLC- High Performance Liquid Chromatography) machine and separating nucleosides including dC and 5-mdC. The area below the peaks was recorded. It was concluded that there is a smaller difference between methylation pattern of the twins in healthy control group compared to BS twins (P= 0.02876). MZ BS twins versus MZ healthy controls (P= 0.04133) and DZ BS twins versus DZ healthy controls (P= 0.09551) were analyzed separately. Correlation results showed a stronger relationship among MZ twins (ρ~ 1) compared with DZ twins in discordant BS twins (ρ= 0.73).
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/5440
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12044.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.