Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTamerler, Candantr_TR
dc.contributor.authorVarışlı, Esratr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-02-09tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-15T19:14:18Z-
dc.date.available2015-06-15T19:14:18Z-
dc.date.issued2010-02-11tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5412-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractYapılan çalışmada Pycnoporus sanguineus lakkaz-2 cDNA ’sının Saccharomyces cerevisiae mayasında heterolog ekspresyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ~1600 amino asitlik ve ~60 kDa moleküler ağırlığında olan matür bir lakkaz izoenzimini kodlayan, tam boyda bir lakkaz-2 (Lcc2) cDNA ’sı, bakırla indüklenebilen CUP1 promotörü taşıyan pSAL4 ekspresyon vektörüne klonlanmıştır. Rekombinant plazmid, lityum asetat protokolü kullanılarak S. cerevisiae W303-1A suşuna aktarılmış ve transformant koloniler 0.2 mM ABTS ve 0.6 mM CuSO4 içeren seçici besiyerinde substratı okside edebilme özelliklerine göre seçilmiştir. Pozitif transformant koloniler arasında yapılan tarama deneyleri ile en yüksek aktivite gösteren koloni seçilmiş ve sonrasında optimum ekspresyon koşullarının eldesi için karbon kaynağına ve bakır konsantrasyonlarına göre farklı besiyerilerinin etkileri tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, heterologous expression of Pycnoporus sanguineus laccase-2 cDNA in yeast Saccharomyces cerevisiae was performed. For this aim, a full length laccase-2 (Lcc2) cDNA, encodes for a mature laccase isoenzyme of ~1600 amino acid residues with a predicted molecular weight of ~60 kDa, was cloned into the pSAL4 expression vector which bear copper-inducible CUP1 promoter. Recombinant plasmid was transferred into the S. cerevisiae W303-1A strain via using lithium acetate protocol and transformed colonies were selected in terms of the properties of oxidizing the substrate in selective medium supplemented with 0.2 mM ABTS and 0.6 mM CuSO4. The colony which shows the highest activity was selected with screening assays between the positive transformant colonies, and then the effects of different media in terms of the carbon source and copper concentrations were determined for obtaining the optimum expression conditions.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectlakkaztr_TR
dc.subjectheterolog ekspresyontr_TR
dc.subjectPycnoporus sanguineustr_TR
dc.subjectlaccaseen_US
dc.subjectheterologous expression Pycnoporus sanguineusen_US
dc.titleHeterologous Expressıon Of An Isoenzyme Of Pycnoporus Sanguıneus Laccase In Yeast Saccharomyces Cerevısıaetr_TR
dc.title.alternativeHeterologous Expression Of An Isoenzyme Of Pycnoporus Sanguineus Laccase In Yeast Saccharomyces Cerevisiaeen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMoleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknolojitr_TR
dc.contributor.departmentMolecular Biology and Geneticsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10114.pdf788.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.