Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5204
Title: Kurumsal Kaynak Planlaması
Other Titles: Enterprise Resource Planning
Authors: Örencik, Bülent
Öztürk, Kürşad
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Otomation Engineering
Keywords: Entegre
işakışı
modül
Erp
workflow
module
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kurumsal Kaynak Planlaması ; üretim, satış, insan kaynakları ve finans vb. gibi fonsiyonel modüller sayesinde müşterilerin kendine özgü ihtiyaçlarına göre uyarlanan, diğer ek ihtiyaçlara göre geliştirmeler yapıldıktan sonra entegre çözüm halinde sunulan bir sistemdir. Kurumsal Kaynak Planlaması çözümü sunan sistemler sayesinde dağınık şekilde çözüm üreten tüm yazılım parçacıkları tek ve entegre bir çatı altında toplanıp, ortak veritabanına ulaşarak farklı departmanların bilgiyi kolayca paylaşmalarını ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. ERP sistemleri, bilgi yönetimi için stratejik yapılar oluşturmasının yanında operasyonel ve yönetim açısından iş süreçlerine destek olmayı sağlar. Tez tümüyle departman bazında yapılan analizlerin sonuçlarını ve bunların mySAP.com daki modüller bazında çözüm karşılıklarını göstermektedir. Bu tezde Armada Bilgisayar’ın kritik iş süreçleri saptanmış ve iş yapı birimleri yardımıyla tanımlanmıştır. Yeniden tasarlanmış iş süreçleri irdelenmiş ve örneklerle ERP sistemindeki çözümleri ele anılmıştır. Ayrıca sistemdeki kritik uyarlamalar, değişiklikler ve geliştirmelerde incelenmiştir. Sonuç bölümünde proje kapsamında gelecekte yapılacak geliştirmeler, projenin sonraki fazları ve e-iş kavramı anlatılmıştır. Çalışma sonucunda kritik başarı faktörleri ve tavsiyeler ortaya çıkarılmıştır. Bu tez, yöneticilere ve organizasyonlara ERP projelerinde, daha sağlıklı karar vermeleri konusunda yardımcı olacaktır.
An Enterprise Resource Planning system is an integrated software package composed by a set of standard functional modules ( production, sales, human resources, finance) developed or integrated by the vendor, that can be adapted to the specific needs of each customer. ERP combines distributed software’s all together into a single, integrated software program that runs off a single database so that the various departments can more easily share information and communicate with each other. ERP systems have been aimed at both creating a strategic infrastructure for information management and providing support for business processes, both administrative and operational. This thesis shows detailed results of complete analysis, in each department of the company and how mySAP.com solves these problems and fits the processes. In this study, most critical business workflows of Armada Bilgisayar are determined and defined with workflow items. Some important reengineered business processes are described and the key developments in ERP implementation are evaluated with examples. Also critical customizations, repairs and developments are concerned. Future development plans, next phases and e-business concept of this project are described in the conclusion of thesis. A number of recommendations and a list of critical success factors for practitioners have been generated as a result of the findings of this study. This thesis will help system implementers, managers and organizations to make better and more precise decisions when acquiring and implementing such systems.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/5204
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1481.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.