Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5081
Title: 1040 Çeliğinin Sıcak Yığılmasında Malzeme Modelleme
Other Titles: Material Modelling Of 1040 Steel In Hot Upsetting
Authors: Yılmaz, Şafak
Yüce, Ozan Serhat
Malzeme ve İmalat
Material and Manufacturing Engineering
Keywords: Malzeme Modelleme
Sıcak yığma
Yeniden kristalleşme
Tane Büyümesi
Mikroyapı Değişimi
Material Modeling
Hot Upsetting
Recrystalization
Grain Growth
Microstructure changes
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada sıcak yığma işleminin etkilerinin incelenmesi amacıyla sıcak şekillendirme koşullarındaki mikro yapı oluşumu araştırılmıştır. Araştırmalarda sıcaklık ve şekil değişimi etkisi ile malzeme yapısında oluşan mekanizmalar, oluşumları ve türleri irdelenerek literatürde sunulan örnekler dahilinde açıklanmaya çalışılmıştır. Sıcak yığma işleminin uygulandığı deneysel çalışmada 1040 çeliği 800 C, 900 C, 1000 C ve 1100 C sıcaklıklarda; e=-0,22 , e= -0,51 ve e= -0,92 şekil değişimi değerlerinde sıcak yığma işlemine maruz tutulmuştur. Yığılan numunelerin yığma eksenindeki kesiti üzerindeki sertlik değerleri ve mikro yapı farklılıkları incelenmiştir. Mikro yapı görüntüleri ve sertlik ölçümleri sonucu elde edilen veriler yardımı ile literatürde sunulan içyapı modellerinden bazıları (Hodgson, Sellars ve Senuma) kullanılarak ortalama tane boyutu gelişimi modellenmiştir.
In this study, microstructure evolution in hot forging conditions had been investigated to predict the effects of hot upsetting process. The mechanism types and evolutions that occur in the material structure with the effect of temperature and strain were studied and explained by various examples from the scientific literature. 1040 steel has been used for the experimental hot upsetting process in 4 different temperatures as 800 C, 900 C, 1000 C and 1100 C with 3 different strain of e= -0,22 , e= -0,51 and e= -0,92. Hardness and microstructure distribution have been studied from the parallel to height cross section of hot forged specimens. With the help of microstructure figures and results of hardness testes, some of the mentioned microstructure models had been used to model for the evolution of average grain size. The result obtained from the models used for qualitative comparison and evaluated with the experimental data.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5081
Appears in Collections:Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8592.pdf6.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.