Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/484
Title: Gömülü Lınux İle Dağıtık Veri Toplama Sistemi
Other Titles: Distributed Data Acquisition System With Embedded Linux
Authors: Üstündağ, Berk
Gültekin, Akif Gökhan
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Dağıtık veri toplama
gömülü linux
algılayıcı
tek kart bilgisayar
analog ve lojik sinyal
Distributed data acquisition
embedded linux
sensor
single board computer
analog and logic signals
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gömülü linux ile dağıtık veri toplama, GLiVET, sistemi algılayıcı bağımsızlığı, gerektiğinde dağıtık gerektiğinde lokal kullanım, az güç tüketimi ve şehir şebekesi bağımsızlığı, yeniden uyarlanabilen bir yazılıma sahip olma gibi avantajları tek bir sistemde toplamak, bunun yanında kabul edilebilir maliyet değerlerine ulaşmak amacı ile tasarlanmış bir veri toplama sistemidir. Temelinde algılayıcı bağımsızlığını - analog ve lojik sinyalleri ve protokolle çalışan algılayıcıları destekleyebilen - ve dağıtık veriyi toplamayı barındıran sistem, az güç harcayan ve açık kaynak kod ile çalışan bir yapı ile desteklenmiş ve ortaya istenildiği gibi konfigüre edilebilen ve uygun maliyetli bir veri toplama platformu çıkartılmıştır. Ortaya çıkartılan bir son ürün olmadığından, kolayca son ürün elde edilebilecek bir alt yapı meydana getirildiğinden sistem bir veri toplama platformu olarak adlandırılmıştır. Sistemde algılayıcı bağımsızlığını tam anlamıyla sağlamak için buna özel donanım katmanı oluşturulmuştur. Bu katman, standart algılayıcılardan farklı bir çıkışı olan bir algılayıcı kullanılması gerektiğinde buna özel tasarıma izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Dağıtık veri toplama, istasyon tabanlı bir yapı ile oluşturulmuştur. Coğrafi olarak dağıtılmış olan istasyonlar, lokal yöneticiler, bulundukları alandaki verileri toplayarak sunucuya iletmektedirler. Sonuç olarak ortaya özelleştirilmiş bir veri toplama sistemi çıkartılmış ve üzerinde performans testleri uygulanmıştır.
Distributed data acquisition with embedded linux system is designed to cover all of the advantages like sensor independency, distributed and local usage, low power consumption and no need for power grid, reconfigurable software in one system with affordable costs. The basis of the design covers sensor independency - supports analog and logic signals and sensors that work with a protocol - and distributed data acquisition. This core is supported with a low power consuming and open source structure resulting in a very cost effective reconfigurable data acquisition platform. The result is not a consumer product but a basic structure, a platform, which helps developing a data acquisition system in very low time. To support sensor independency and to cover all sensors, a reconfigurable hardware layer is added to the design. To support a sensor with non-standard output, this hardware layer is redesigned specially for that. To perform distributed data acquisition, a station based structure is designed. Geographically distributed stations, local managers, acquire data from their environment and send that to the server. As a result an application special data acquisition system is built and tested for performance.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/484
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3206.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.