Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/473
Title: Strateji Uygulama
Other Titles: Policy Enforcement
Authors: Örencik, Bülent
Nasır, Delal
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Strateji tabanlı ağ yönetimi
Strateji uygulama
Strateji uygulama karşılaştırmaları
Policy Based Network Management
Policy Enforcement
Enforcement Comparison
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, dağıtık mimarili sitemlerin bilgisayar ağları üzerinden yönetilmesi esasına dayalı bir yönetim sistemi incelenmiş ve stratejilerinin uç noktalarda uygulanmasına ilişkin bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistem dağıtık bir sistemdir ve bir adet Strateji Gönderme Merkezi ile her bir yönetilen düğüm için bir adet Strateji Uygulama Noktası içerir. Strateji Uygulama Noktaları diğer Strateji Uygulama Noktaları ve Strateji Gönderme Merkezi ile JMS Sunumcusu üzerinden haberleşir. Stratejiler nesneler olarak gönderilir ve tüm stratejileri olaylarla tetiklenerek uygulama imkanı sağlanmıştır. Yeni tasarlanan sistem daha önce yapılmış benzerleri ile karşılaştırılmıştır.
In this study a Policy Based Network Management System is studied and Policy Enforcement mechanism is designed. This system is a distributed management system and has a Policy Management Service for all system and one Policy Enforcement Point for each managed node. The Policy Enforcement Points communicates via JMS server with Policy Server and other Policy Enforcement Points. Policies are sent as objects and both authorization and obligation policies are enforced after event triggering. The similar systems developed earlier are also studied and compared with our enforcement system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/473
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2769.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.