Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/471
Title: Xml Tabanlı Elektronik Katalog Yönetim Sistemi
Other Titles: An Xml Based Electronic Catalog Management System
Authors: Örencik, Bülent
Barı, Nurettin Burak
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: XML
Elektronik Katalog
Web Katalog
CD Katalog
Elektronik Ticaret.
XML
Electronic Catalog
Web Catalog
CD Catalog
E-Commerce
Issue Date: 31-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İnternet kullanımının yaygınlaşması sonucu, bütün dünyada elektronik ticaretin hacminin hızla büyümesi, şirketlerin mevcut pazarlama stratejilerinde yenilikler yapmasını ve elektronik ticarette kullanılacak ürün bilgisinin en etkin olarak ifade edilmesini zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde basılı katalogların şirketlerin ürün bilgilerini yeterince belirtemediği açıktır ve bu konuda elektronik kataloglar daha uygun bir çözümdür. İlişkisel veri tabanı kullanan web tabanlı sistemler bir çözüm gibi görünse de, bir elektronik katalogun işlevlerini tam olarak yerine getiremez. Yapılan çalışmada, ürün bilgilerinde bütünlüğü sağlayıp, elektronik ortamlara aynı tutarlılıkla dağıtılmasını amaçlayan, XML tabanlı bir elektronik katalog sistemi sunulmaktadır. Ana fikir, ürüne ait bütün detayları, sınırlara bağlı kalmadan, tek bir platformda toplayıp; web sayfaları, CD gibi elektronik ortamlara aktarılmasını sağlamaktır. Sunulan sistemle ilgili analiz, tasarım, ve uygulama safhaları detaylı olarak ele alınmış; çeşitli testlerle, uygulama platformunun performansı incelenmiştir.
Impressive growth in the electronic commerce due to the widespread use of Internet all around the world resulted in reformation in marketing strategies and the effective representation of the product information became a crucial matter for companies. Today it is clearly understood that paper catalogs are not enough to inform every detail about a product and electronic catalogs are the convenient solutions for this problem. Although a web-based system that uses relational database seems to be a solution, it cannot provide all needs of an electronic catalog system. This thesis, offers an XML based electronic catalog management system that enables construction of boundless product details. The striking idea is to collect the detailed product information in one platform, and distribute them to various platforms such as web site and CD-ROM in order to avoid inconsistency in product integrity. Analyze, design and the application phases of the offered system are described in detail, and the performance analysis of the whole platform is measured by various test cases.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/471
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2741.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.