Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/464
Title: Optik Çoğuşma Anahtarlamalı Ağlarda Başarım Karşılaştırması Ve Trafik Analizi
Other Titles: Performance Comparison And Traffic Analysis In Optical Burst-switched Networks
Authors: Oktuğ, Sema
Kantarcı, Burak
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Optik WDM Ağları
optik anahtarlama
optik çoğuşma anahtarlama
çoğuşma oluşturma
özbenzeşimlilik.
Optical WDM Networks
optical switching
optical burst switching
burst assembly
self-similarity.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada optik çoğuşma anahtarlamalı (OBS) ağların performans analizi, OBS ağlar için bir simulasyon ortamı geliştirilerek gerçeklenmiştir. Farklı trafik tipleri altında, OBS ağları için önerilmiş anahtarlama ve sıralama tekniklerinin performansları karşılaştırılmıştır. Dalgaboyu kanalı üzerinde kullanım oranını arttıran tekniklerin daha büyük sıralama gecikmelerine neden oldukları gözlemlenmiştir. Giriş düğümlerinde uygulanan çoğuşma oluşturma tekniği ve parametrelerinin de çıkıştaki performansı etkilediği gösterilmiştir. Bununla birlikte, çoğuşma oluşturmada harcanan süre arttıkça, OBS ağının performansının da arttığı gözlemlenmiştir. Girişe uygulanan özbenzeşimliliği yüksek trafiğin bu karakterinin, daha önce yapılan çalışmalardaki gibi kısa ölçekte azaldığı görülmüş, buna ek olarak, OBS ağının içinde uygulanan anahtarlama tekniklerinin de çıkışta, girişteki özbenzeşimliliğe kadar bir artışa yol açmadığı gösterilmiştir. Simulasyon ortamındaki sonuçlar, ayrıca sıralama ve anahtarlama tekniklerinin, dalgaboyu kanallarını daha etkin kullandıkça çıkıştaki trafiğin özbenzeşimliliğinde bir miktar artışa yol açtığını göstermektedir. Son olarak, OBS ağının çıkış düğümlerindeki trafik şeklinin, ağın girişinde uygulanan çoğuşma oluşturma tekniği ve tekniğin giriş parametreleriyle çok sıkı ilişkisi olduğu gösterilmiştir.
In this study performance analysis of optical burst-switched (OBS) networks are performed. A simulation environment for simulating an OBS network is developed. The switching and scheduling techniques to avoid contention in OBS are simulated and their performance is compared under various traffic types. The techniques that attempt to lead to higher utilization are observed to lead to higher scheduling delays. The change in the performance is also observed based on the burst assembly technique that is employed at the ingress nodes of the network, and the input parameters for burst assembly. It is proven that the performance of the scheduling techniques improve in terms of channel utilization as the ingress routers use longer delays to generate bursts. Besides these, it is seen that the burst assembly process at the ingress nodes reduce self-similarity in short term and none of the scheduling techniques can lead to a traffic shape that is so close to the input self-similarity. It is also shown that the scheduling techniques employed in the OBS domain increase the self-similarity at the ingress routers as they attempt to utilize the channel better. Finally it is shown that, the output traffic characteristics in OBS networks is strictly related to the burst assembly algorithm and its input parameters at the ingress nodes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/464
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2430.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.