Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/457
Title: Intserv Uygulamalarında Kullanılabilir Aktif Kuyruk Yönetimi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Other Titles: Comparison Of Active Queue Management Techniques To Be Used In Intserv Implementation
Authors: Oktuğ, Sema
Uçar, Ali
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Aktif Kuyruk Yönetimi
Akış Bazlı
Eşitlik
Karşılaştırma
Active Queue Management
Flow-based
Fairness
Comparison
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Aktif Kuyruk Yönetimi tekniği, TCP’nin sondan düşürmeli kuyruklar üzerinde başarım kısıtlarını gidermek üzere önerilmiştir. Aktif kuyruk yönetimi teknikleri, kuyruk taşmadan, paket kayıpları henüz olmadan, TCP uçlarını erken uyarma fikri üzerine kuruludur. Flow Random Early Drop, Green, Stochastic Fair Blue, Stabilized RED, akış bazlı aktif kuyruk yönetimi teknikleridir. Tezin ana amacı, NS benzetim aracını kullanarak, FRED, GREEN, SFB, ve SRED tekniklerinin karşılaştırmalı bir başarım analizini sunmaktır. Farklı ağ ve trafik kurguları kullanarak, ortalama kuyruk boyu, eşit kaynak kullanımı, iletim hızı, ve paket kayıp oranı bazında detaylı başarım analizleri yapılmıştır. Bu denli karşılaştırmalı bir çalışmanın, TCP/IP tıkanıklık denetimi için kullanılan akış bazlı aktif kuyruk yönetimi tekniklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını, ve farklı durumlarda doğru teknik seçimine yardımcı olacağını düşünüyoruz.
Active Queue Management is recommended to overcome the performance limitations of TCP congestion control mechanisms over drop-tail networks. Flow Random Early Drop, Green, Stochastic Fair Blue, Stabilized RED are some of the active queue management algorithms which are flow-based in nature. The main objective of this thesis is to present a comparative analysis of the performance of the FRED, GREEN, SFB, and SRED algorithms using the NS Network Simulator. This simulation tool is utilized to conduct comprehensive analysis on the performance of the algorithms in terms of average queue size, fairness, utilization and packet loss rate under different network topologies and traffic patterns. We believe a comparative study of this kind can provide a better understanding of these flow-based active queue management algorithms proposed for TCP/IP congestion control and makes the life easier in deciding the appropriate algorithm to deploy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/457
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2348.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.