Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/455
Title: Wdm Ağlarda Yol Ve Dalgaboyu Atama İçin Bir Genetik Algoritma/sezgisel Yöntem Melez Tekniği
Other Titles: A Ga/heuristic Based Hybrid Technique For Routing And Wavelength Assignment In Wdm Networks
Authors: Oktuğ, Sema
Talay, A. Çağatay
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: WDM
RWA
Genetik Algoritmalar
WDM
RWA
Genetic Algorithms Elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, optik ağlarda yol ve dalgaboyu atama ele alınmaktadır. Önerilen sezgisel yöntemler makul zaman kısıtları içerisinde iyi sonuçlar üretmelerine rağmen, pratik hayatta uygulanabilirlikleri sınırlı ölçülerde kalmaktadır. Bu çalışmada ise başarılı sezgisel yöntemlerle, genetik algoritmaları birleştirerek çözüme ulaşmaya çalışmaktır. Çalışmada iki farklı uygunluk fonksiyonu (verimlilik yargısı) kullanılmıştır. Bunlardan birincisi ağın kullanması gereken minimum dalgaboyu sayısına, diğeri ise basitleştirilmiş bir ağ maliyet modeline dayanmaktadır. Önerilen yaklaşımda ağların nesneye dayalı temsiline yer verilmiş ve dört operatör kullanılmıştır: adaptif yol mutasyonu, çaprazlama, tekrar yol atama, ve değiştir. Önerilen teknikle elde edilen sonuçlar, daha önce önerilmiş olan bazı sezgisel yöntemlerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak başarımının daha iyi olduğu görülmüştür.
The routing and wavelength assignment (RWA) problem which is known to be NP-hard, in all-optical transport networks is considered. The present literature on this topic contains a lot of heuristics that produce good solutions in some amount of time. These heuristics, however, have limited applicability because they have a number of fundamental problems including high time complexity, and lack of scalability with respect to optimal solutions. We propose a hybrid genetic algorithm/heuristic based algorithm. A cost model is adopted that incorporates a dependency on link wavelength requirements. The hybrid algorithm presented uses an object-oriented representation of networks, and incorporates four operators: semi-adaptive path mutation, single-point crossover, reroute, and shift-out. Experimental results of the test networks make clear that, when the network cost depends on heavily wavelength assignment, our GA/Heuristic hybrid approach provides promising results compared to recent wavelength assignment heuristics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/455
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2277.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.