Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/449
Title: Wdm Ağlarında Çoklu Aktarım İçin Yeni Bir Yaklaşım Ve Başarım Analizi
Other Titles: A New Approach For Wdm Multicast Routing And Its Performance Anaysis
Authors: Örencik, Bülent
Harmancı, M. Derin
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: WDM Ağlar
Çoklu Aktarım.
WDM Networks
Multicast Routing.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Dalgaboyu Atamalı WDM ağlarda çoklu aktarım yöntemleri incelenmiştir. Dalgaboyu Atamalı WDM ağlarda çoklu aktarım, optik ortamda bellek ve lojik işlem birimlerinin gerçekleştirilememesi , yol atama sırasında bilinen yol atama işlemleri dışında, atanmış olan yol üzerinde bağlantının kurulmasını sağlayacak uygun bir dalgaboyu seçimi ve optik ortamda, paketlerin elektronik ortamda olduğu gibi her düğümde çoğullanamaması sorunları ile karşı karşıyadır. Çalışmada bu sorunlara çözüm getirmeye çalışan yeni bir yöntem önerilmiş, bu yöntem ve varolan diğer yöntemler programlanmış ve başarımları karşılaştırılmıştır.
In this study, the Multicast Routing Techniques in Wavelength Routed WDM Networks is examined. Multicast Routing in Wavelength Routed WDM Networks has several problems due to the absence of optical memory and optical logic units, the need to allocate proper wavelengths after the route between two network nodes is selected, and the cost of copying optical packets in the optical medium. The study presents a new approach to solve these problems, realizes this new approach and currently existing multicast routing techniques and compares their performances.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/449
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2044.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.