Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/389
Title: Dağıtılmış Bileşik Nesne Tabanlı Ortam Üzerinde Lojistik Uygulaması
Other Titles: Logistics Application On Distributed Composite Object Based Environment
Authors: Erdoğan, Nadia
Nakhchivanski, Jamshid
417305
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Dağıtık sistemler
Dağıtılmış bileşik nesne modeli
Lojistik yönetim
Dağıtılmış bileşik nesne tabanlı ortam
Taşıt yönlendirme problemi
Distributed systems
Distributed composite object model
Logistics management
Distributed composite object based environment
Vehicle routing problem
Issue Date: 29-Feb-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde dinamik veri alış-verişi sağlayan paylaşımlı sistemlere ihtiyaç artmaktadır. Veri paylaşım noktalarının çokluğu, bu noktalar arasında iletilen veri yoğunluğu nedeniyle hızlı çalışan, gerektiğinde saydam veri gönderimine ve güncellenmesine ihtiyaç duyan paylaşımlı sistemlerin geliştirilmesine ilgiyi arttırmıştır. Bu çalışmada dinamik ve paylaşımlı sistemlere örnek olarak güncel bir lojistik uygulaması incelenmiştir. Sistem dağıtık nesnelerin coğrafi olarak dağınık bulunan düğümler arasında paylaşılmasına olanak sağlayan bir platform üzerinde uygulanmaktadır. Çalışmada önce, lojistik ortamı oluşturan alıcı, yönetici/aracı ve satıcı düğümlerin tanımları yapılmış, daha sonra onlar arasında etkileşim adımları anlatılmıştır. Ayrıca, lojistik sistemin yapısına uygun yeni Taşıt Yönlendirme Problemi (TYP) oluşturulmuş, problemi oluşturan matematiksel yöntemler ve lojistik maliyeti en aza indirgemek için gerekli olan TYP algoritmasının çalışma adımları açıklanmıştır. Daha sonra, lojistik ortamın Dağıtılmış Bileşik Nesne (DBN) modeline uygun tasarım ve gerçekleme aşamaları anlatılmış, kullanıcı uygulamaların özellikleri ve aralarındaki etkileşim açıklanmıştır. DBN modeli uygulamanın temel çalışma ortamını oluşturmaktadır. Bu model, düğümler arasında arakatman vazifesini üstlenerek, dağıtılmış uygulamalar için gerekli olan haberleşme, verilerin kopyalanması, parçalanma, tutarlılık, uygulamaların dinamik olarak yüklenmesi v.b. gibi temel mekanizmaları sağlar.
Presently, demand for shared systems, providing dynamic data exchange, is constantly increasing. With large numbers of data sharing nodes, the intensity of communication traffic between the nodes increases interest in shared systems, which are fast and transparently transfer or update data when required. This paper presents an application of logistics on dynamic, shared systems. The system is implemented on a platform which allows for distributed objects to be shared among nodes located at dispersed geographical locations. The paper first defines the roles of customer, manager/mediator and provider nodes, which constitutes a logistic environment, and next describes the interactions among them. Furthermore, a new Vehicle Routing Problem (VRP) is constituted according to the structure of the logistic environment. Mathematical formulas of the problem and a new VRP algorithm, that minimizes logistical cost is also introduced and discussed in detail. Then, design and implementation stages of the logistic environment on Distributed Composite Object (DCO) model are discussed; features of user applications and interaction among them are examined. DCO model forms the basis of the execution environment of the application. The middleware which implements the DCO model provides the basic mechanisms of communication and solves data sharing issues such as replication, fragmentation, consistency management, dynamic loading of applications, etc.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/389
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12170.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.