Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/352
Title: Çoklu Ieee 802.11 Ağ Ortamlarında Bilişsel Dinamik Kanal Atamasıyla Başarım Arttırımı
Other Titles: Enhancing Performance Of Multiple Ieee 802.11 Network Environment By Employing Cognitive Dynamic Channel Assignment
Authors: Oktuğ, Sema F.
Yıldırım, Gökhan
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Bilişsel radyolar
Dinamik kanal ataması
Kablosuz ağlar
Cognitive Radios
Dynamic Channel Assignment
Wireless Networks
Issue Date: 15-Feb-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde pek çok kablosuz ağ, resmi birimler tarafından yapılan düzenlemeler ile kontrol edilen lisans sahiplerine ve servislere sabit spektrum dağıtım sözlesmeleri dikkate alınarak kullanılmaktadır. Bu dağıtılan spektrumun büyük bir kısmı düzensiz bir sekilde kullanıldığından spektrum bantları verimsiz kullanılmaktadır. Bilissel radyolar dinamik spektrum erisim teknikleri ile bu sorunları çözmek için önerilmis bir teknolojidir. Bilissel radyonun amacı daha iyi performans elde etmek için mümkün olan en iyi kanalda hizmet vermeye çalısmaktır. Spektrum algılama ve spektrum karar verme bilissel radyo ağlarında yerine getirilmesi gereken iki ana islevdir. Bilissel radyoların çalısma alanlarından biri de IEEE 802.11 tabanlı kablosuz ağlardır. Yapısal IEEE 802.11 tabanlı kablosuz ağlar, kendi ağlarındaki birimlerle haberlesmek için belirli bir kanalda çalısan erisim kontrol üniteleri kullanımını gerektirmektedir. Bu tezde, tasarlanmıs ve uygulanmıs bilissel erisim kontrol ünitesi için üzerinde en az trafik yükü olan ve kanallar arası parazitten en az etkilenen en iyi veri iletim kanalının seçilmesi üzerine odaklanılmıstır. Ayrıca kablosuz ağların ortak olarak kullandığı kablosuz ortamda kanallar arası parazitin önemli bir sorun olduğu gösterilmistir. Bunun yanında kanal seçim sisteminde daha da iyilesme yapılarak, sadece bizim bilissel erisim kontrol ünitemizin performansını arttırarak değil, komsu ağlarla birlikte tüm sistemin performansını arttıracak sekilde komsu ağlara da kanallar atayan bir sistem tasarlanmıstır. Kanal atamaları yapılırken ortamdaki kanalların kullanım oranı karakteristikleri, ağların trafik yükleri ve kanallar arasındaki parazit gerçeği göz önünde bulundurulmustur. Gerçek test ortamında yapılan test uygulamalarıyla tüm sistemin performansının arttırıldığı gösterilmistir. Test sonuçları ayrıca önerilen kanal atama uygulamasının, veri gonderim hızını arttırdığı gibi, bunu ağlar arasında dengelendirdiğini de göstermistir. Bunların yanında paketlerin gecikme zamanlarının istatistiksel değisiminde azalma sağladığı gibi paket kaybında da azalma sağlamıstır.
Many wireless networks are controlled by governmental agencies through a fixed spectrum assignment policy today. By this policy the governmental agencies regulate the spectrum and assign to license holders or services. A large part of the assigned spectrum is being used in an irregular manner which results in low utilization of the spectrum bands. Cognitive radio is a technology which is proposed to solve this problem with dynamic spectrum access techniques. The aim of cognitive radio is to operate in the best available channel to achieve a better performance. Spectrum sensing and spectrum decision are the main challenging functions of cognitive radio (CR). One of the research fields related to CR solutions is IEEE 802.11 based wireless networks. Infrastructured IEEE 802.11 based wireless networks require the use of a wireless access point (AP) that works on a certain channel to communicate with the nodes in the network. In this thesis, we focused on selecting the best transmission channel for multiple AP environment by using the cognitive radio approach. The best transmission channel has the least activity on it. It is also the channel that is least affected by the interference. It is shown that interference is an important challenge for the neighboring wireless networks. A contribution to the channel selection system is made by selecting a channel not only to improve the performance of single AP (network), but also the performance of the neighboring networks forming the system. The channel utilization characteristic of the environment, the traffic load of the networks, and the interference are considered when deciding on the channel assignments. By using the test bed environment, the improvement of the system performance is shown. The test results also show that the proposed channel assignment scheme accomplishes performance improvement in throughput while balancing it among the networks. It also decreases jitter and packet loss.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/352
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10144.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.