Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/346
Title: Gerçek Zaman Deprem Riskini Hesaplama
Other Titles: Real Time Earthquake Risk Computation
Authors: Üstündağ, Burak Berk
Bagıs, Serdar
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Deprem Tahmini
Spectral Analiz
Spektral Değişim
Earthquak Prediction
Spectral Analysis
Spectral Change
Issue Date: 8-Oct-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Deprem en önemli doğal afetlerden biridir. Birçok hasara neden olur ve depremlerin yüzünden insanlar yaralanır, hatta ölürler. Depremleri tahmin etme yöntemlerine duyulan ihtiyac her zaman ilgi konusu olmuştur. Bu tezin amacı, Deprem Tahmin Projesindeki toplanan verileri analiz etmek, kaydedilen anomalileri modellemeye çalışmak ve deprem olma risk indisini gercek zamanlı hesaplamaktır. Sonuçlar gösteriyor ki, toplanan verilerdeki anomaliler ve kaydedilen depremler ilişkilidir. Dünya yüzeyindeki statik elektrik enerjinin değişimi kısa zaman içerisinde değişimi az olduğunu bildiğimiz için, herhangi bir ani değişim büyük bir depremin yolda olduğunu gösterir. Bunun için deprem riskini gerçek zamanda hesaplayan bir sistem hazırlanmıştır
Earthquakes are one of the most important natural disasters. They cause a lot of damage and because of them people get hurt or even killed. The need of some methods that are able to predict them was always a concern. The aim of this thesis is to analyze the data gathered at the Earthquake Prediction Project, try to model the recorded anomalies and to compute in real time the risk index of happening of earthquakes. The results show that the collected data are consistent with the happening of earthquakes and that the recorded anomalies precede major earthquakes. A system that makes real time computations of the earthquake risk was designed based on the fact that the static electrical energy at the surface of the earth changes little in short time, and thus any change could be triggered by the fact that an earthquake is ready to happen.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/346
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9862.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.