Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/331
Title: TCP/IP’de Aktif Kuyruk Yönetim Mekanizmaları Ve Internet İçin Kaliteli Hizmet
Other Titles: Active Queue Management Mechanisms For Tcp/ip And Quality Of Service For The Internet
Authors: Oktuğ, Sema
Okuroğlu, Bahri
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Aktif Kuyruk Yönetimi
Kaliteli Hizmet
Farklılaştırılmış Hizmetler
RED
RIO
BLUE
BIO
Active Queue Management
Quality of Service (QoS)
Differentiated Services
RED
RIO
BLUE
BIO
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında öncelikle sıkışma denetimi yapıları ve aktif kuyruk yönetimi yapıları incelenerek; yapılan benzetimlerle bu yapıların temel sorunları ve bu sorunlara çözümler irdelenilmiştir. Benzetimlerde özel olarak aktif kuyruk yönetimi yapılarının, ağın ve trafiğin niteliğine göre parametre seçimi sorunları ve çok sayıda akışın aktif olduğu yönlendiricilerde paket kaybını gerekli şekilde önleyememeleri durumu üzerinde durulmuştur. IETF tarafından Internet’te kaliteli hizmet sunulabilmesi amacı ile geliştirilmiş olan Farklılaştırılmış Hizmetler yapısında hizmet farklılaştırmasını sağlama amacına yönelik olarak kullanılan kuyruk yönetimi mekanizmaları incelenerek benzetimler ile başarımları ölçülmüştür. Bu çalışmada bunların yanında, yönlendiricilerde tek kuyruk üzerinden hizmet farklılaştırılması yapan ve aktif bağlantı sayısının fazla olduğu yönlendiricilerde şu an kullanılan yapılara göre daha az paket kaybı ile kuyruğu daha iyi bir şekilde kontrol edebilen bir kuyruk yönetimi yapısı geliştirilmiştir.
In this thesis, congestion control mechanisms and active queue management algorithms are studied, and the basic problems and possible solutions of the algorithms are investigated using simulations. The parameter selection problem according to the network and traffic properties, and the problem associated with the inability to prevent packet loss for high number of active flows are specifically concerned in simulations. Queue management algorithms to offer service differentiation are studied and performance of these algorithms are evaluated using simulations. In this thesis, a new queue management algorithm, which offers service differentiation over a single queue, on gateways is proposed also. This new algorithm reduces the packet loss ratio, and successfully controls the queue size on the gateways with high number of active flows.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/331
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1028.pdf9.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.