Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/329
Title: Kablosuz Ad Hoc Ağları İçin Jeton Tabanlı Kod Bölüşümlü Çok Erişimli Mac Protokol
Other Titles: A Token Based Code Division Multiple Access Mac Protocol For Wireless Ad Hoc Networks
Authors: Buzluca, Feza
Isayev, Elnur
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: MAC protokol
Jeton
Kod bölüşümlü çok erişimli
MAC protocol
Token
CDMA
Issue Date: 26-Jan-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Ad Hoc ağlarında en mühim konulardan biri MAC protokol tasarımıdır. Bilindiği gibi, MAC protokollerin başlıca fonksiyonu, olabilecek çarpışmaları mümkün olduğunca azaltmak ve uygun kanal kullanımını sağlamaktır. Ayrıca MAC protokoller adil olmalı ve düğümlerin önceliklerine göre kanal erişim sırasını ayarlamalıdır. Gerçek zaman iletişimlerini sağlamak için en uygun olan protokoller jeton yöntemine dayanmaktadır. Bu tip protokollerde paket gecikmeleri deterministiktir ve olabilecek en büyük paket gecikmeleri tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada ileri sürülen MAC protokol de bir çok MAC protokol gibi jeton yöntemine dayanmaktadır, fakat bu çalışmada jeton CDMA kodlarını ağda paylaştırmak için kullanılmaktadır. CDMA özelliği protokole, ağda aynı anda birden çok yayın yapabilmesini sağlamaktadır. Önerilen protokol literatürde adı geçen protokolle karşılaştırılmıştır ve simulasyon sonuçları, önerilen protokolün paket gecikmelerini azaltmakta ve kanal kullanımını artırmakta olduğunu göstermiştir.
MAC protocols are very important issues in wireless ad hoc networks. As known, its primary function is to minimize the collisions and achieve reasonable channel utilization. Also MAC protocols must support fairness and prioritized access to the medium. Token based MAC schemes are more suitable for real time communications due to the fact that the packet delay is highly deterministic and upper bound of latency is predictable. The proposed work in this thesis is based on a token passing scheme as many studies have proposed till now, but the difference is that this MAC scheme is based on a token passing scheme with the incorporation of a Code Division Multiple Access (CDMA) unlike others. The protocol is able to support multiple, simultaneous transmissions with it is unique CDMA feature. Nodes are equipped with only one transceiver. The performance of proposed MAC protocol is compared with MAC protocols that have appeared in the literature by simulations. Simulation results show that proposed MAC scheme is effective in decreasing the packet delay and increasing the channel utilization.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/329
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9052.pdf983.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.