Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2933
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKutlar, O. Akıntr_TR
dc.contributor.authorTekeli, Özgürtr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-08-20tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-23T18:15:33Z-
dc.date.available2015-05-23T18:15:33Z-
dc.date.issued2013-08-28tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2933-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, tek silindirli kıvılcım ateşlemeli deney motoru için çevrim modu, püskürtme ve ateşleme zamanlamaları ile püskürtme süresi ve bobin primer sargısının besleme kontaklarının kapalı kalma süresi (dwell süresi) gibi değişkenlerin bilgisayardan kontrolü yapılabilecek şekilde bir kontrol düzeneği üretilmiştir. Arduino mikrokontrolcü kontrol ünitesi olarak kullanılmış, ateşleme ve püskürtmeyi sağlayacak bir sürücü kartı tasarlanıp üretilmiştir. Mikrokontrolcü kartın bilgisayar üzerinden seri haberleşmesi için C# dilinde bir arayüz hazırlanmıştır. Kontrol sisteminin kullanımı ile çevrim atlatma mekanizmalı bir benzin motorunda gerçek zamanlı deneyler, bazı değişkenleri sabit tutup diğerlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler Horiba emisyon ölçer ve COMBI cihazıyla toplanmıştır. Ateşleme ve püskürtme sisteminin elemanlarından bahsedilmiş ve neye göre seçildikleri tezde anlatılmıştır. Ayrıca doğru enjektörleri seçebilmek için minimum maliyetle enjektör test edecek ve debi karakteristiği çıkartabilecek bir düzenek tasarlanıp kurulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this research; cycle mode, timing of injection and ignition also duration of injection and dwell time of a single cylinder research engine are controlled with a computer based electronic unit which were produced in this thesis. Arduino microcontroller was used as control unit, ignition and injection drivers were designed and produced. To change these parameters a control program is written on PC with Visual Studio C#. By using the control system, the real time tests were carried out in a gasoline engine with skip cycle mechanism depending upon permitted certain parameters constant and others changed. There are informations about ignition and injection systems and how the parts were choosen in the thesis. Also a minimum priced injector tester and flowmeter was built to choose the right injector for research engine. Normal cycle and skip cycle datas were collected by Horiba emission device, COMBI(combustion indicator). With this control device, ignition advance was setted maximum brake torque before knocking to compare the cycles. So control system was able to design for adapting the conversions at load and engine speed and engine map.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAteşleme sistemitr_TR
dc.subjectPüskürtme sistemitr_TR
dc.subjectmikrokontrolcü ile motor kontrolütr_TR
dc.subjectÇevrim atlatmatr_TR
dc.subjectIginition systemen_US
dc.subjectInjection systemen_US
dc.subjectEngine control with microcontrolleren_US
dc.subjectSkip cycleen_US
dc.titleÇevrim Atlatmalı Bir Benzin Motorunun Ateşleme Ve Püskürtme Ünitelerinin Tasarımı Ve Üretimitr_TR
dc.title.alternativeDesigning And Producing Ignition And Injection Units Of A Gasoline Engine With Skip Cycleen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10011982tr_TR
dc.contributor.departmentMekatronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMechatronics Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.