Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2933
Title: Çevrim Atlatmalı Bir Benzin Motorunun Ateşleme Ve Püskürtme Ünitelerinin Tasarımı Ve Üretimi
Other Titles: Designing And Producing Ignition And Injection Units Of A Gasoline Engine With Skip Cycle
Authors: Kutlar, O. Akın
Tekeli, Özgür
10011982
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Keywords: Ateşleme sistemi
Püskürtme sistemi
mikrokontrolcü ile motor kontrolü
Çevrim atlatma
Iginition system
Injection system
Engine control with microcontroller
Skip cycle
Issue Date: 28-Aug-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, tek silindirli kıvılcım ateşlemeli deney motoru için çevrim modu, püskürtme ve ateşleme zamanlamaları ile püskürtme süresi ve bobin primer sargısının besleme kontaklarının kapalı kalma süresi (dwell süresi) gibi değişkenlerin bilgisayardan kontrolü yapılabilecek şekilde bir kontrol düzeneği üretilmiştir. Arduino mikrokontrolcü kontrol ünitesi olarak kullanılmış, ateşleme ve püskürtmeyi sağlayacak bir sürücü kartı tasarlanıp üretilmiştir. Mikrokontrolcü kartın bilgisayar üzerinden seri haberleşmesi için C# dilinde bir arayüz hazırlanmıştır. Kontrol sisteminin kullanımı ile çevrim atlatma mekanizmalı bir benzin motorunda gerçek zamanlı deneyler, bazı değişkenleri sabit tutup diğerlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler Horiba emisyon ölçer ve COMBI cihazıyla toplanmıştır. Ateşleme ve püskürtme sisteminin elemanlarından bahsedilmiş ve neye göre seçildikleri tezde anlatılmıştır. Ayrıca doğru enjektörleri seçebilmek için minimum maliyetle enjektör test edecek ve debi karakteristiği çıkartabilecek bir düzenek tasarlanıp kurulmuştur.
In this research; cycle mode, timing of injection and ignition also duration of injection and dwell time of a single cylinder research engine are controlled with a computer based electronic unit which were produced in this thesis. Arduino microcontroller was used as control unit, ignition and injection drivers were designed and produced. To change these parameters a control program is written on PC with Visual Studio C#. By using the control system, the real time tests were carried out in a gasoline engine with skip cycle mechanism depending upon permitted certain parameters constant and others changed. There are informations about ignition and injection systems and how the parts were choosen in the thesis. Also a minimum priced injector tester and flowmeter was built to choose the right injector for research engine. Normal cycle and skip cycle datas were collected by Horiba emission device, COMBI(combustion indicator). With this control device, ignition advance was setted maximum brake torque before knocking to compare the cycles. So control system was able to design for adapting the conversions at load and engine speed and engine map.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/2933
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.