Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/287
Title: Akıllı Kartlar Ve Bir Kampüs Kart Uygulaması
Other Titles: Smart Cards And A Campus Card Application
Authors: Örencik, Bülent
Ayata, Değer
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Akıllı Kart
Kampüs Kart
Güvenlik
DES
MAK
Smart Card
Campus Card
Security
DES
MAC
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada akıllı kartların yapısı ve güvenliği incelenerek akıllı kart temelli kampüs kart uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kampüs kart , öğrenci, öğretim görevlisi ve personelin kampüs içerisinde para, kimlik ve kütüphane kartı gibi birden fazla nesne kullanımını sona erdirererek bu araçları tek bir kart altında bileştirir. Bu özelliğiyle kampüs kart, elektronik cüzdan olarak tanımlanabilir. Kampüs uygulaması için kartı personalize edecek personalizasyon programı ve kartla iletişim kuracak programlar PC ortamında geliştirilmişlerdir. Akıllı kartların kullanılmasının en önemli nedeni güvenliktir. Kartın güvenliği sağlaması amacıyla donanım yanısıra kriptografik algoritmalar kullanılmaktadır. Simetrik ve asimetrik kripto algoritmaların akıllı kartlarla birlikte kullanılarak güvenli bir elektronik ödeme sistemi kurulmasının metodları incelenmiş ve hangi durumda nasıl bir algoritma kullanılması gerektiği araştırılmıştır. Terminal ile kart arasında 3DES tabanlı ve MAK hesaplamalara dayalı güvenli haberleşme yapısı kurulmuş ve gerçeklenmiştir.
In this study smartcards structure and security architecture has been researched and a smartcard based campus card application has been implemented. Campus card puts in one card all student card, library card and money for usage of students, academic staff and personel in university campus. Campus card can be defined as electronic wallet. For campus application, personalization program that personolizes the card and the programs that communicate with chip card have been all developed in PC enviorenment. The most important reason of using smart card is security. In order to obtain security, cryptographic algorithms are being used in addition to tamper resistant hardware. In order to build a secure electronic payment system methods those using symetric and asymetric cryptographic algorithms with smartcards have been studied and algorithm performance for different cases have been researched. A 3DES and MAC based secure messaging architecture between terminal and campus card has been built and implemented.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/287
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
962.pdf6.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.