Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2136
Title: Girit-kıbrıs Yayları Ve Ölü Deniz Fay Zonu Çevresinde Oluşan Depremlerin Kaynak Mekanizması Parametreleri, Kayma Dağılımları Ve Tarihsel Tsunami Simülasyonları
Other Titles: Source Mechanism Parameters And Slip Distributions Of The Crete-cyprus Arcs, Dead Sea Transform Fault Earthquakes And Historical Tsunami Simulations
Authors: Taymaz, Tuncay
Yolsal, Seda
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Doğu Akdeniz
Deprem
Kaynak Mekanizması
Kayma Dağılımı
Tsunami
Eastern Mediterranean
Earthquake
Source Mechanism
Slip Distibutions
Tsunami
Issue Date: 8-Jan-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesi içerisinde son yıllarda meydana gelen depremlerin (Mw > 5.0) kaynak mekanizması çözümleri ve fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımları modellemeleri yapılmıştır. Girit-Hellenik Yayı, Rodos-Oniki Adalar, Gökova ve Sığacık Körfezleri, Kıbrıs Yayı ve Ölü Deniz Transform Fayı olarak sınıflandırılan bölgelerde oluşan toplam 53 adet depreme ait kaynak parametreleri belirlenmiştir. Ayrıca, tarihsel kayıtlarda rapor edildiği gibi Doğu Akdeniz Bölgesi’nin tarihsel dönem içerisinde tsunami (depreşim) dalgalarından etkilendiği göz önüne alınarak, çeşiti kıyılarda tsunami dalgalarına neden olan 7 adet tarihsel depremin tsunami dalga simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon sonucunda Doğu Akdeniz kıyılarına ulaşan yapay tsunami (depreşim) dalgalarının genlikleri ve teorik varış zamanları belirlenmiştir. Çeşitli duyarlılık testleri ile de kaynak parametrelerinin tsunami simülasyonları üzerine olan etkileri araştırılmış ve en fazla etkinin deniz içi batimetrisinden kaynaklandığı saptanmıştır. Sonuçların daha duyarlı olabilmesi ve yerel su basma alanlarının belirlenebilmesi için daha yüksek çözünürlüklü batimetri verisine ihtiyaç duyulmaktadır.
The aim of this thesis is to get a better understanding of the recent deformation and dynamics of the Eastern Mediterranean region through theoretical, observational and empirical studies including the source mechanism solutions, slip distributions and rupture propagations on the fault planes and historical tsunami wave simulations. In this study I have studied the source mechanism parameters, spatio-temporal slip distributions of 53 earthquakes (Mw > 5.0) and 7 historical tsunami wave propagations to clarify our understanding of the tectonic process and structural features in the region. Furthermore various tectonic models as indicated by geology, geodesy (GPS, InSAR), paleoseismology, geophysics (gravity, magnetic, seismic refraction and reflection as such) are used to conclude the overall tectonism of the region. Tsunami wave simulation results indicate that the coastal topography, sea bottom irregularities (sea mounts, volcanoes etc.) and near-shore bathymetry are crucial components in tsunami wave simulations in order to simulate the wave propagation, reflection, refraction, diffraction effects and coastal amplifications.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/2136
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9022.pdf287.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.