Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18816
Title: Drought assessment by means of MODIS data
Other Titles: MODIS uydu verileriyle kuraklık değerlendirmesi
Authors: Sertel, Elif
Kocaaslan, Semra
413403
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama
Satellite Communication and Remote Sensing
Keywords: Türkiye'de kuraklık
Droughts in Turkey
Uzaktan algılama görüntüsü
Remote-sensing images
Yapay uydular
Artificial satellites
Issue Date: 2013
Publisher: Bilişim Enstitüsü
Abstract: Yeryüzünün karşı karşıya kaldığı en önemli çevresel sorunlardan biri olan küresel ısınmanın beraberinde getirdiği iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri kuraklıktır. Bu çalışmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de oldukça öneme sahip olan kuraklık konusu incelenmiştir. Kuraklığın belirlenmesi noktasında çeşitli disiplinlerden çok sayıda araştırmacının sunduğu sayısız yöntem bulunmaktadır. Uzaktan algılama uydu sistemleri, erişilmesi zor ve büyük olan alanlarda hızlı, yüksek doğruluklu, periyodik ve güncel verileri ekonomik olarak sunması açısından çeşitli yeryüzü uygulamalarında kullanılmakla birlikte kuraklık etkilerinin incelenmesinde de yaygın olarak kullanılagelen yöntemlerden biridir. Bu uydu sistemlerinden biri olan MODIS uydusu; iklim modellerinde, arazi kullanımı ve arazi örtüsü haritalarının oluşturulmasında, tarımsal çalışmalarda rekolte tahmininde, yangın, sel ve kuraklık gibi doğal ve doğal olmayan afetlerin belirlenmesi gibi pek çok alanda yüksek zamansal çözünürlüğü sayesinde küresel ve bölgesel ölçekte uygulama imkanı sunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı bu araştırma kapsamında kuraklık etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla MODIS uydusu seçilmiştir.
One of the most important environmental threats facing the world is global warming. Drought takes the first place of the consequences of climate change brought about by global warming . In this study, drought issue essential for all of the world as well as in Turkey is examined. There are numerous methods applied by many researchers from various disciplines in order to determine droughts. Since remote sensing satellites could monitor large areas fast, accurately, periodically, and economically; they have been widely used to examine drought impacts in addition to several other environmental applications. Products of one of the well known satellite system, MODIS, have been used for numerous research applications including mapping deforestation, identifying desertification, fire fuel estimation, burn scar identification, ecosystem evolution, invasive species potential, grazing impacts, and crop yield estimation, natural and non-natural disasters, such as floods and droughts in many areas setting a global and regional scale applications due to the its high temporal resolution. MODIS satellite data was used in this research as well considering the above explanation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/18816
Appears in Collections:Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
413403.pdfTez3.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.