Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18296
Title: Reclaiming Campania's Traditional Music: Aesthetic, Ethics And Technology
Other Titles: Campanıa Bölgesi Geleneksel Müziğinin Yeniden Değerlendirilmesi: Estetik, Etik Ve Teknoloji
Authors: Karadoğan, Can
D'gostino, Mirko Ettore
558790
Music
Müzik
Keywords: Music
Müzik
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The thesis investigates the use of electronic music composition as a vehicle to preserve endangered or neglected traditional music repertoires. The final goal is to define a set of guidelines for composers and sonic artists willing to engage with this particular type of recontextualisation. The guidelines include specific directions in terms of selection and collection of traditional elements as source material, different approaches for what concerns sound processing and compositional syntax, cultural engagement modalities and ethical issues entailed in the process. A related issue that the research also analyses is the possibility for electroacoustic music to reach a larger and more heterogeneous range of listeners through the use of traditional music components. The thesis uses as a case study the work undertaken on the traditional music of Campania, a region of Southern Italy. The compositional outcome of the research consists of 5 pieces: Lallum, Battente, Votata, L'Ultimo Fragile Soffio and 4 Palmi
Bu tez çalışması ihmal edilen ve ya nesli tükenmekte olan geleneksel müzik repertuarlarının korunmasında elektronik müzik kompozisyonunun bir araç olarak kullanımını araştırmaktadır. Nihai amaç, bu yeniden yapılandırma türüne dahil olmak isteyen besteciler ve sonik sanatçılar için bir dizi kılavuz tanımlanmasıdır. Bu kılavuzlar kaynak materyal olarak kullanılacak geleneksel unsurların seçilmesi ve toplanması, ses işleme, kompozisyon ve sözdizimi ile ilgili farklı yaklaşımlar, kültürel katılım yöntemleri ve sürecin bir parçası olan etik konularla ile ilgili farklı yönleri içermektedir. Araştırmanın analiz ettiği bir diğer konu da elektroakustik müziğin geleneksel müzik bileşenlerinin kullanımı ile daha geniş ve heterojen bir dinleyici kitlesine ulaşması olasılığıdır. Tez çalışması Güney İtalya'nın Campania bölgesinin geleneksel müziği üzerine yapılandırılmış bir vaka çalışması ekseninde kurgulanmış, bu vaka çalışması beş orijinal kompozisyon çalışması (Lallum, Battente, Votata, L'Ultimo Fragile Soffio ve 4 Palmi) ile desteklenmiştir.
Description: Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18296
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
558790.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.