Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18258
Title: The 19th-century Instrumental Ballade As A Musical Form And Genre Through An Analysis Of Chopin's Four Ballades
Other Titles: 19. Yüzyıl Enstrumantal Baladlarının Chopin'ın Dört Baladının Analizi Işığında Bir Müzikal Form Ve Tür Olarak İncelenmesi
Authors: Aji, Jerfi
Şenergin, Barışcan
569563
Music
Müzik
Keywords: Music
Müzik
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The history of the Ballade goes a very long way back. Ballade is fundamentally one of the formes fixes (fixed forms) in 13th to 15th century medieval music. All ballade pieces until the 19th century were vocal pieces. However, in 19th century, Chopin has pioneered a new genre with the same name, but without words. He has given four pieces in this genre. In my thesis, I have analyzed all of them in detail together with some other pieces. Consequently, I have drawn inferences from these analyses and provided a concrete definition of the specific sound of a Chopin Ballade.
Balad türünün tarihi günümüzden çok eskiye dayanıyor. İlk olarak 13. ve 15. Yüzyıllar arasında formes fixes içerisinde yer alan balad, aslında kafiye ölçüleri ve dörtlük biçimleriyle iskeleti oluşturulan şiirsel bir şema. 19. yüzyıla kadar balad türündeki tüm eserler içerisinde bir insan sesi barındırıyor, ancak Chopin'in yazdığı baladlar ile bu durum değişiyor. Vokal unsurunu içermeyen bu eserler özel bir tını ve atmosfere sahipler. Bu atmosfer, yüzeysel bir incelemeyle anlaşılıp, ortak bir form şeması çıkarılabilecek kadar aşikar değil. Ben ise tezimde Chopin'in dört baladı ve başka birkaç eseri detaylı olarak analiz ederek, bunlardan çıkardığım sonuçlarla bu özel atmosferi, somut bir şekilde tanımladım.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18258
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569563.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.