Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18252
Title: Investigation Of Auditory Asymmetry On The Vertical Localization Of Sound
Other Titles: Sesin Yükseklik Konumlandırmasında Işitsel Asimetri Incelemesi
Authors: Karadoğan, Can
Çetinkaya, Batuhan
569724
Music
Müzik
Keywords: Music
Müzik
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The relation between the physical inadequacy of human ears regarding the vertical perception and the stimulus transfer dissimilarity due to the neurological structure of our ears has been assessed. 5 loudspeakers were placed vertically behind a curtain. 29 participants listened to 1 kHz and White noise signals in a randomized order from 140 cm distance and with 75 dB of intensity. The test was conducted for both ears separately. Location judgments were made upon a scale of 11 numbers, located on the folding screen. %56 of the participants presented left ear superiority on the white noise signal.
Sesin yükseklik konumlandırmasında işitsel asimetri incelemesi yapıldı. İnsan kulağının fiziksel olarak yükseklik konumlandırmasındaki yetersizliği ile nörolojik yapısından kaynaklı olarak beyin yarımkürelerine sinyal iletiminde farklılık göstermesi durumu arasındaki ilişki incelendi. 5 adet hoparlör, dikey olarak bir perdenin arkasında gizli kalacak şekilde yerleştirildi ve 29 kişi teste tabi tutuldu. Her katılımcı 140 cm mesafeden 75 dB şiddetinde 1 kHz ve beyaz gürültü sinyallerini, hoparlörlerden rastgele bir sıralamada dinledi. Test sağ ve sol kulak için ayrı ayrı yapıldı ve perde üzerinde bulunan 11 sayılık bir ölçek üzerinden seçim yapıldı. Katılımcıların %56'sı, beyaz gürültü sinyalinde belirgin olarak sol kulaklarında baskınlık gösterdi.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18252
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569724.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.