Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18149
Title: The Research Of The Early Nineteenth Century Ottoman Musical Style Through The Examination Of The Efterpi Musical Collection
Other Titles: 19. Yüzyılın Başlarındaki Osmanlı Müzik Stilinin Efterpi Müzik Koleksiyonunun İncelenmesi Aracılığı İle Araştırılması
Authors: Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz
Karazeris, Georgios
531049
Music
Müzik
Keywords: Music
Müzik
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: In the current research, we study the musical style of the early 19th century through a primary source of that time, the Efterpi musical collection. This source provides us with vital information regarding particular socio-musical features and it gives us the opportunity to acquire new knowledge concerning the musical performance of this period. Furthermore, Efterpi musical collection has not been studied adequately by the current scholarship and this research reveals many unknown elements of the musical style as well as the mindset of the Ottoman musicians in the beginning of 19th century.
Mevcut araştırmada, 19. yüzyılın başlarındaki müzik stilini o zamanın ana kaynağı olan Efterpi müzik koleksiyonuyla inceliyoruz. Bu kaynak bize belirli sosyo-müzikal özellikler hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır ve bize bu dönemin müzikal performansı ile ilgili yeni bilgiler edinme fırsatı vermektedir. Ayrıca, Efterpi müzik koleksiyonu mevcut akademisyenler tarafından yeterince çalışılmamıştır ve bu nedenle bu araştırma, 19. yüzyılın başlarında Osmanlı müzisyenlerinin zihniyetinin yanı sıra müzik tarzının pek bilinmeyen unsurlarını ortaya koymaktadır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18149
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
531049.pdf16.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.