Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18128
Title: Müzik Sahnesinde Doğal Bir Fenomen: Çok Sesli Doğuşkanlarla Şarkı Söyleme Tekniği
Other Titles: A Natural Phenomena On Music Scene: Polyphonic overtone singing
Authors: Oğul, Belma
Yazıcı, Ebru
Müzikoloji
Keywords: Antropoloji
Müzik
Sosyoloji
İnsan doğa ilişkisi
Anthropology
Music
Sociology
Human nature relations
Issue Date: Dec-2018
Publisher: İstanbul Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma çok sesli doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğini, Avrupa'nın çağdaş müzik pratiklerindeki yeri ve işlevine, uygulama alanlarına odaklanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Modern bireyin kendi seçimi olan yalnızlığı ve yabancılaşmasını hasret (Sehnsucht) diye tanımlamak mümkündür. Çağdaş müzisyen birey büyüsünü kaybeden müzik yapıtının hasret duyduğu dönemleri yaşatma isteğindedir. Doğal fenomen olan doğuşkanların zor duyulabilirliklerinin aşılması üzerine temellenen doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği uygulamasıyla ''mucizevi bir durum'' etkisi yaratmaktadır. Avant-garde çalışmalar için doğadan bir katkı nitelendirilmesiyle doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin, alanla ilişkisini derinlemesine görüşmeler, gözlem, katılımcı gözlem yollarıyla kuran; toplumsal sözleşmeler, tabandan küreselleşme, doğululaşma, doğaya dönüş, metodolojik bireycilik kuramlarından yardım alan bir çalışmayla incelenmesi hedeflenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11527/18128
Appears in Collections:Müzikoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534609.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.