Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17686
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKutluğ, Fikrettr_TR
dc.contributor.authorÜnvar, İlhantr_TR
dc.date1998tr_TR
dc.date.accessioned2019-02-25T13:52:59Z-
dc.date.available2019-02-25T13:52:59Z-
dc.date.issued1998tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17686-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998en_US
dc.description.abstractMüziği, sosyolijiden ayırt ederek düşünmemiz ve incelememiz mümkün değildir. İnsanların ve toplumların yaşantısındaki tüm değişimler paralel olarak müziği de etkilemiştir. Toplumlar yaşamın akışı içinde etkilemeye ve etkilenmeye elverişli yapıdadır. Bu nedenle çalışmalarımızı müzik-sosyoloji dialaktiğinden yola çıkarak kurmaya çalıştık. Türkiye’de müziğin sosyolojik ilişkileriyle oluşturduğu dönemleri değişimleri özellikle de yakın dönemdeki tarihe damgasını vurmuş oluşumları inceledik. Çalışmamıza; modernleşmenin, toplum yapısı ve geleneklerle ilişkilerini inceleyerek başladık. Daha sonra Türkiye özeline girerek Türkiye’de kültürel (modernleşme, popüler kültüre geçiş ve bunların sosyolojik oluşumlarını inceledik. Sonraki bölümde; Türkiye’deki Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası sosyal değişimler ve Türk müziğine etkilerini inceledikten sonra Türkiye’de özellikle 1950’lerden sonra sosyal kimlikle ortaya çıkan belli başlı müzik dönemlerini türlerini, oluşumlarını , yapılarım çıkış noktalarını ve çıkış nedenlerini ortaya koymaya çalıştık.tr_TR
dc.description.abstractTo examine the relation between the music and sociology in Turkey since 1950, we need to follovv social condition firstly. That’s why the examinations on theory of modemization and the relation with the ancient life must be considered deeply. Some of the analyses on the modemization theory are as follows: 1-Modemization and tradition are completely opposite concepts. Saving of the traditionalism in the other words ancient structure is the most important obstacle to modemization. On the other mean, if the modemization develops, traditions get weaker and as a result they are in conflict each other. 2-Acording to another opinion, modemization and tradition may have some common relations each other. Even, in some of the societies the modem life had given the best results, when it is formed on the traditional life style. The cultural modemization in Turkey is composed of these two opinions, which are applied at different time sections. Especialy, after republic, ancient Turkish life has been got out of the way and the society was focused on the westem(European) culture. After that, it has been tried to apply the traditional life again founding govemment establishment like ‘Public-Houses’ and Village Institutes’. Thus, the system which is not formed with a positive opinion substructure, caused the people get confused. Applying of the capitalist system in Turkey after 1950’s, popüler culture had been come into being. Turkey is a ‘third world country’ and the traditional life in Turkey is corrupted due to capitalist development, and founded itself in a new music trend.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectSosyolojitr_TR
dc.subjectArabesk müziktr_TR
dc.subjectModernleşmetr_TR
dc.subjectMüzik kültürütr_TR
dc.subjectPopüler kültürtr_TR
dc.subjectPopüler müziktr_TR
dc.subjectSosyolojitr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectSociologyen_US
dc.subjectArabesque musicen_US
dc.subjectModernizationen_US
dc.subjectMusic cultureen_US
dc.subjectPopular cultureen_US
dc.subjectPopuler musicen_US
dc.subjectSociologyen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.title1950 Sonrası Türkiye'de Müzikle Sosyoloji İlişkisi Ve Belirleyici Dönemlertr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID72173tr_TR
dc.contributor.departmentMüziktr_TR
dc.contributor.departmentMusicen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72173.pdf4.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.