Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17686
Title: 1950 Sonrası Türkiye'de Müzikle Sosyoloji İlişkisi Ve Belirleyici Dönemler
Authors: Kutluğ, Fikret
Ünvar, İlhan
72173
Müzik
Music
Keywords: Müzik
Sosyoloji
Arabesk müzik
Modernleşme
Müzik kültürü
Popüler kültür
Popüler müzik
Sosyoloji
Türkiye
Music
Sociology
Arabesque music
Modernization
Music culture
Popular culture
Populer music
Sociology
Turkey
Issue Date: 1998
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Müziği, sosyolijiden ayırt ederek düşünmemiz ve incelememiz mümkün değildir. İnsanların ve toplumların yaşantısındaki tüm değişimler paralel olarak müziği de etkilemiştir. Toplumlar yaşamın akışı içinde etkilemeye ve etkilenmeye elverişli yapıdadır. Bu nedenle çalışmalarımızı müzik-sosyoloji dialaktiğinden yola çıkarak kurmaya çalıştık. Türkiye’de müziğin sosyolojik ilişkileriyle oluşturduğu dönemleri değişimleri özellikle de yakın dönemdeki tarihe damgasını vurmuş oluşumları inceledik. Çalışmamıza; modernleşmenin, toplum yapısı ve geleneklerle ilişkilerini inceleyerek başladık. Daha sonra Türkiye özeline girerek Türkiye’de kültürel (modernleşme, popüler kültüre geçiş ve bunların sosyolojik oluşumlarını inceledik. Sonraki bölümde; Türkiye’deki Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası sosyal değişimler ve Türk müziğine etkilerini inceledikten sonra Türkiye’de özellikle 1950’lerden sonra sosyal kimlikle ortaya çıkan belli başlı müzik dönemlerini türlerini, oluşumlarını , yapılarım çıkış noktalarını ve çıkış nedenlerini ortaya koymaya çalıştık.
To examine the relation between the music and sociology in Turkey since 1950, we need to follovv social condition firstly. That’s why the examinations on theory of modemization and the relation with the ancient life must be considered deeply. Some of the analyses on the modemization theory are as follows: 1-Modemization and tradition are completely opposite concepts. Saving of the traditionalism in the other words ancient structure is the most important obstacle to modemization. On the other mean, if the modemization develops, traditions get weaker and as a result they are in conflict each other. 2-Acording to another opinion, modemization and tradition may have some common relations each other. Even, in some of the societies the modem life had given the best results, when it is formed on the traditional life style. The cultural modemization in Turkey is composed of these two opinions, which are applied at different time sections. Especialy, after republic, ancient Turkish life has been got out of the way and the society was focused on the westem(European) culture. After that, it has been tried to apply the traditional life again founding govemment establishment like ‘Public-Houses’ and Village Institutes’. Thus, the system which is not formed with a positive opinion substructure, caused the people get confused. Applying of the capitalist system in Turkey after 1950’s, popüler culture had been come into being. Turkey is a ‘third world country’ and the traditional life in Turkey is corrupted due to capitalist development, and founded itself in a new music trend.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17686
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72173.pdf4.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.