Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17682
Title: Osmanlı Hanedanı`nda Müzik
Other Titles: The Music In The Ottoman Dynasty
Authors: İçli, Selahattin
Uluocak, Derya Özlem
43859
Müzik
Music
Keywords: Güzel Sanatlar
Müzik
Osmanlı Hanedanı
Osmanlı müziği
Osmanlı yönetimi
Fine Arts
Music
Ottoman Dynasty
Ottoman music
Ottoman management
Issue Date: 1995
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Osmanlı Hânedânı'nda Müzik" isimli tezimizde Osmanlı Hânedânı'nm müziğe olan ilgisinin Osmanlı toplumu ve kültürü üzerindeki etkilerini ve şu konulan araştırdık. Osmanlı hanedanına mensup her ferdin aklen ve bedenen iyi bir eğitim ile yetiştirildiği bilinmektedir. Bu eğitimde erkek ve kadın ayırımı yapılmadığı gibi konu ayırımı da yapılmamış, her tür mevzuda eğitim önemsenmiştir. Akıl ve beden eğitiminin yamsıra ruh eğitiminin de müzikle tamamlandığını görüyoruz. Bu tezimizde diğer hanedan mensuplarının müzikle ilgisini de araştırmak istiyoruz. 39 pâdişâhımızın 18'inin icracı ve hattâ bestekâr olarak müzikle ilgilenmiş olması, eş ve çocuklarının müzik eğitimlerini sağlamış olmaları tarihi belgelerle belli olmaktadır. Bu arada yine diğer ülke hanedanlarında görülmediğini tahmin ettiğimiz bir mevzâ daha dikkati çeker ki, bu da Osmanoğularm'da kadınların da müzikle bestekâr olarak ilgilenmiş olmalarıdır. Tarihte yer alan en büyük medeniyetlerden birine sahip olmuş olan Çin'de bile, hanedan tarafından müziğin yasaklanma hareketine gidilmiş olduğu dönemler yaşandığı görülürken dünyadaki diğer hanedanlarda müziğe buderece önem verilmemişken, Osmanlı hânedânındaki bu sanat ve müzik düşkünlüğü son derece gurur vericidir.
This thesis named as "The Music in the Ottoman Dynasty" has been based on a resarch on the influence of the Ottaman Dynasty interest on the music and the related influences on the cultural level. It is well known that every single member of the dynasty has been going under a serious edicationel process with no discrirnination on sex. Besides that, there are no specific signs of the limitations and the restrictions on the type of education given. Besides the mental and physical education the spritual education has been taken seriously and this has been done so thruogh the music. In this thesis, we are interested in making a research on the other members of the dynasty and their interest on music. The are several documents showing that among the 39 Sultans 18 of them have been performers of music as well as some composers. In addition to that their wifes and the other family members (sons and daughters) have had close interests on music and this has been compleated with musical eductation. This stastistical numbers show another reality which is rearly seen in the western dynasties : the Ottoman woman have had interest in the music as a composer, also. Even though in the Chineese civilization which is one of the biggest few civilizations in the world, we happen to meet the fact that there are some periods WITH RESTERICTIONS ON MUSIC AND ITS PERFORMANCES. There are also some periods with a little SIMILARITIES IN THE WESTERN WORLD. Next to this reality, the addiction of Ottomans on the art and music is uncomperable. The general aspects of our thesis could be summarized as : -nun- ÖZET "Osmanlı Hânedânı'nda Müzik" isimli tezimizde Osmanlı Hânedânı'nm müziğe olan ilgisinin Osmanlı toplumu ve kültürü üzerindeki etkilerini ve şu konulan araştırdık. Osmanlı hanedanına mensup her ferdin aklen ve bedenen iyi bir eğitim ile yetiştirildiği bilinmektedir. Bu eğitimde erkek ve kadın ayırımı yapılmadığı gibi konu ayırımı da yapılmamış, her tür mevzuda eğitim önemsenmiştir. Akıl ve beden eğitiminin yamsıra ruh eğitiminin de müzikle tamamlandığını görüyoruz. Bu tezimizde diğer hanedan mensuplarının müzikle ilgisini de araştırmak istiyoruz. 39 pâdişâhımızın 18'inin icracı ve hattâ bestekâr olarak müzikle ilgilenmiş olması, eş ve çocuklarının müzik eğitimlerini sağlamış olmaları tarihi belgelerle belli olmaktadır. Bu arada yine diğer ülke hanedanlarında görülmediğini tahmin ettiğimiz bir mevzâ daha dikkati çeker ki, bu da Osmanoğularm'da kadınların da müzikle bestekâr olarak ilgilenmiş olmalarıdır. Tarihte yer alan en büyük medeniyetlerden birine sahip olmuş olan Çin'de bile, hanedan tarafından müziğin yasaklanma hareketine gidilmiş olduğu dönemler yaşandığı görülürken dünyadaki diğer hanedanlarda müziğe buderece önem verilmemişken, Osmanlı hânedânındaki bu sanat ve müzik düşkünlüğü son derece gurur vericidir. -ııuı- SUMMARY This thesis named as "The Music in the Ottoman Dynasty" has been based on a resarch on the influence of the Ottaman Dynasty interest on the music and the related influences on the cultural level. It is well known that every single member of the dynasty has been going under a serious edicationel process with no discrirnination on sex. Besides that, there are no specific signs of the limitations and the restrictions on the type of education given. Besides the mental and physical education the spritual education has been taken seriously and this has been done so thruogh the music. In this thesis, we are interested in making a research on the other members of the dynasty and their interest on music. The are several documents showing that among the 39 Sultans 18 of them have been performers of music as well as some composers. In addition to that their wifes and the other family members (sons and daughters) have had close interests on music and this has been compleated with musical eductation. This stastistical numbers show another reality which is rearly seen in the western dynasties : the Ottoman woman have had interest in the music as a composer, also. Even though in the Chineese civilization which is one of the biggest few civilizations in the world, we happen to meet the fact that there are some periods WITH RESTERICTIONS ON MUSIC AND ITS PERFORMANCES. There are also some periods with a little SIMILARITIES IN THE WESTERN WORLD. Next to this reality, the addiction of Ottomans on the art and music is uncomperable. The general aspects of our thesis could be summarized as : -nun- ÖZET "Osmanlı Hânedânı'nda Müzik" isimli tezimizde Osmanlı Hânedânı'nm müziğe olan ilgisinin Osmanlı toplumu ve kültürü üzerindeki etkilerini ve şu konulan araştırdık. Osmanlı hanedanına mensup her ferdin aklen ve bedenen iyi bir eğitim ile yetiştirildiği bilinmektedir. Bu eğitimde erkek ve kadın ayırımı yapılmadığı gibi konu ayırımı da yapılmamış, her tür mevzuda eğitim önemsenmiştir. Akıl ve beden eğitiminin yamsıra ruh eğitiminin de müzikle tamamlandığını görüyoruz. Bu tezimizde diğer hanedan mensuplarının müzikle ilgisini de araştırmak istiyoruz. 39 pâdişâhımızın 18'inin icracı ve hattâ bestekâr olarak müzikle ilgilenmiş olması, eş ve çocuklarının müzik eğitimlerini sağlamış olmaları tarihi belgelerle belli olmaktadır. Bu arada yine diğer ülke hanedanlarında görülmediğini tahmin ettiğimiz bir mevzâ daha dikkati çeker ki, bu da Osmanoğularm'da kadınların da müzikle bestekâr olarak ilgilenmiş olmalarıdır. Tarihte yer alan en büyük medeniyetlerden birine sahip olmuş olan Çin'de bile, hanedan tarafından müziğin yasaklanma hareketine gidilmiş olduğu dönemler yaşandığı görülürken dünyadaki diğer hanedanlarda müziğe buderece önem verilmemişken, Osmanlı hânedânındaki bu sanat ve müzik düşkünlüğü son derece gurur vericidir. -ııuı- SUMMARY This thesis named as "The Music in the Ottoman Dynasty" has been based on a resarch on the influence of the Ottaman Dynasty interest on the music and the related influences on the cultural level. It is well known that every single member of the dynasty has been going under a serious edicationel process with no discrirnination on sex. Besides that, there are no specific signs of the limitations and the restrictions on the type of education given. Besides the mental and physical education the spritual education has been taken seriously and this has been done so thruogh the music. In this thesis, we are interested in making a research on the other members of the dynasty and their interest on music. The are several documents showing that among the 39 Sultans 18 of them have been performers of music as well as some composers. In addition to that their wifes and the other family members (sons and daughters) have had close interests on music and this has been compleated with musical eductation. This stastistical numbers show another reality which is rearly seen in the western dynasties : the Ottoman woman have had interest in the music as a composer, also. Even though in the Chineese civilization which is one of the biggest few civilizations in the world, we happen to meet the fact that there are some periods WITH RESTERICTIONS ON MUSIC AND ITS PERFORMANCES. There are also some periods with a little SIMILARITIES IN THE WESTERN WORLD. Next to this reality, the addiction of Ottomans on the art and music is uncomperable. The general aspects of our thesis could be summarized as : -nun- ÖZET "Osmanlı Hânedânı'nda Müzik" isimli tezimizde Osmanlı Hânedânı'nm müziğe olan ilgisinin Osmanlı toplumu ve kültürü üzerindeki etkilerini ve şu konulan araştırdık. Osmanlı hanedanına mensup her ferdin aklen ve bedenen iyi bir eğitim ile yetiştirildiği bilinmektedir. Bu eğitimde erkek ve kadın ayırımı yapılmadığı gibi konu ayırımı da yapılmamış, her tür mevzuda eğitim önemsenmiştir. Akıl ve beden eğitiminin yamsıra ruh eğitiminin de müzikle tamamlandığını görüyoruz. Bu tezimizde diğer hanedan mensuplarının müzikle ilgisini de araştırmak istiyoruz. 39 pâdişâhımızın 18'inin icracı ve hattâ bestekâr olarak müzikle ilgilenmiş olması, eş ve çocuklarının müzik eğitimlerini sağlamış olmaları tarihi belgelerle belli olmaktadır. Bu arada yine diğer ülke hanedanlarında görülmediğini tahmin ettiğimiz bir mevzâ daha dikkati çeker ki, bu da Osmanoğularm'da kadınların da müzikle bestekâr olarak ilgilenmiş olmalarıdır. Tarihte yer alan en büyük medeniyetlerden birine sahip olmuş olan Çin'de bile, hanedan tarafından müziğin yasaklanma hareketine gidilmiş olduğu dönemler yaşandığı görülürken dünyadaki diğer hanedanlarda müziğe buderece önem verilmemişken, Osmanlı hânedânındaki bu sanat ve müzik düşkünlüğü son derece gurur vericidir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1995
URI: http://hdl.handle.net/11527/17682
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43859.pdf12.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.