Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17681
Title: A Pychological Approach To Gay Musicians In Istanbul
Other Titles: İstanbul'daki "gay" Müzisyenlere Psikolojik Bir Yaklaşım
Authors: Karahasanoğlu Ata, Songül
Shidfar, Farhad
175051
Music
Müzik
Keywords: Music
Gay musicians
Homosexuality and music
Müzik
Gay müzisyenler
Eşcinsellik ve müzik
Issue Date: 2006
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: This study encompasses comprehensive analysis of gays and their performed music in various bars and night clubs in Istanbul, Turkey, based on experimentation and observation. In order to launch such a field study, some interviews from gays have been carried out which include; analyzing their life characteristics, a spot-light on their performance and stage characteristics, and finally came up with analyzing then- private lives, searching the leading effects and causes, which had been derived from their psychology and eventually their behaviours. Carrying out the issue, Freud's theory and an amalgam between gay's music in Turkey and the discussions of "id", "ego", "superego" and "Defence mechanisms" of Sigmund Freud's theory have been taken into consideration. The role of Turkish culture and traditions and religion of Islam in shaping the gay musician's mental reaction has been disclosed as well. This study will also help us to trace the roots of gay musicians' stage characteristics, their self confidence, their non-elevated rude language style even in gays' private lives and their music performance, the reasons of popularization of gay music programs on TV especially among the women in eastern and rural parts of Turkey, the role of religion of Islam and Turkish culture upon the gay musicians and their reacted attitudes and responses, and then provides us with the persuading answers to some pre-established questions like; why they loose themselves thoroughly in music as a means of release and escapist activity, why almost most of them follow the footprints of the gay musician pioneers.
Bu çalışma, İstanbul'daki çeşitli barlar ve gece kulüplerinde, "gay"ler ve icra ettikleri müzik üzerine, gözlemler ve deneyimler doğrultusunda yapılmış bir analizdir. İstanbul'daki çeşitli bar ve gece kulüplerinde, "gay "ler ve icra edilen müzikler ile ilgili bir araştırma yürütmek için, öncelikle incelenen gurubun yaşam tarzları, müzikle olan ilişkileri, icra ve sahne özellikleri incelenerek, özel yaşantıları çözümlenmeye çalışılmış, psikolojilerinden ve nihayet davranışlarından çıkan önemli neden ve sonuçlar aranarak, müzisyen ve dansçı olan "gay"ler ile görüşme yapılmıştır. Bu çözümleme sırasında, Freud'un kuranımdan yararlanılmış ve "gay" lerin iç dünyalanndaki müzik icrasına odaklanılarak, icralarmdaki farklılıkların köklerini aranmış, özellikle sahne icrasmda İstanbul müzik piyasasındaki "gay" olmayan şarkıcılara göre neden daha etkili ve başarılı oldukları sorgulanarak, "gay" müzik kimliği ile 'id", "ego", "superego" ve Sigmund Freud'un 'Savunma mekanizması' kuramları dikkate alınarak analiz yapılmıştır. "Gay" müzisyenlerin zihinsel teplrilerinin oluşmasında ve savunma mekanizmalarım kullanmalarmda Türk kültürü, gelenekleri ve İslam dininin etkisi açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışma bize; "gay" müzisyenlerin sahneyi kullanmalarmdaki temel falctörlerinin, özgüvenlerinin, müzik yaşamlarında ve özel yaşamlarında argo konuşma tarzlarının, televizyon müzik ve şov programlarında "gay"lerin kullanılmasının, Türkiye'nin kırsal kesiminde özellikle kadınlar arasında popüler olmasının, İslam dini, Türk kültürü ve geleneMerinin "gay" müzisyenler üzerindeki etkisinin ve "gay" müzisyenlerin tepkisinin incelenmesinde yardımcı olacaktır. Ayrıca bu çalışma bize "gay" müzisyenlerin, müziği kurtarıcı olarak görüp, kendilerini müzikle ifade etmeye çalışmalarının, çoğunluğunun lider "gay" müzisyenlerin ayak izlerini takip etmelerinin ve sonunda "müzik" teriminin kafalarında normal bir terimden kutsal bir terime dönüşmesinin nedenlerine ikna edici bir cevap bulmamıza da sağlıyacaktır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/17681
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175051.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.