Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17345
Title: Music In Transit: Musical Practices Of The Chaldean-Iraqı Migrants In Istanbul
Authors: Beşiroğlu, Şefika Şehvar
Öğüt, Evrim Hikmet
418000
Müzik
Music
Keywords: Etnomüzikoloji
Göçmenler
Hristiyanlar
Irak
Keldani
Müzik
Müzik eserleri
Müzik kültürü
Ethnomusicology
Emigrants
Christianies
Iraq
Keldani
Music
Music works
Music culture
Issue Date: 2015
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Irak'ta özellikle 2003 yılında gerçekleşen işgal sonrasında Hıristiyanlara yönelen saldırılardan etkilenen Iraklı-Keldani Katolikler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu komşu ülkelere giriş yaparak mülteci statüsü almak ve üçüncü bir ülkeye yerleşmek için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunmakta ve resmi işlemlerinin tamamlanmasını bekledikleri bu süreçte transit göçmenler olarak ikinci ülkelerde belirsiz bir süre geçirmektedirler. Bu çalışma, söz konusu topluluğun İstanbul'da geçirdikleri süre zarfında gerçekleştirdikleri müzik pratiklerini çok yönlü bir şekilde (dini-din dışı, icra-dinleme, amatör-profesyonel) incelerken, topluluğun geçiciliğini merkeze alarak, bu geçiciliğin topluluğun müziksel etkinlikleri üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Çalışma bu bağlamda, geçici ve yerleşik göçmen topluluklarının müzik pratikleri arasındaki farklara dikkat çekerken, etnomüzikoloji disiplini içindeki göç çalışmaları literatürünün yerleşik göçmen toplulukların müzik pratiklerinin incelenmesi üzerinden vardığı sonuçların geçici göçmen topluluklara ne düzeyde uygulanabileceğini de tartışmaktadır.
There has been a mass emigration from Iraq that gained speed following the 2003 invasion, eventually reaching four million people. Even though not all of those fleeing were Christians, the Christian communities constituted some of the ethnic groups who were severely affected by the ongoing situation in the country. This study takes a multi-dimensional look at the musical practices of the community, including the sacred-secular, performance-listening, and professional-amateur features of them. In regards to the musical practices, the differentiations between the permanent and temporary migration constitute the core of the study. In this respect, while pointing out these differences, I discuss the applicability of the theoretical framework of the migration studies in ethnomusicology that focus on the permanent migrant communities and their musical production.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/17345
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418000.pdf15.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.