Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14789
Title: Tabakalı Yarım Uzayda Gömülü Tünelde Harmonik Dalgaların Yayılımı
Authors: Engin, Hasan
Kara, Hasan Faik
Issue Date: 2011
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Abstract: Bu çalışmada, tabakalı, izotropik ve lineer elastik yarım uzayda gömülü dairesel bir tünelin boyuna harmonik dalgalar etkisi altındaki davranışı incelenmiştir. Newton 'un ikinci yasasından faydalanarak hareket denklemleri yazılmış, homogen, izotrop ve lineer elastik ortamlar için geçerli bünye bağıntıları kullanılarak Navier denklemleri elde edilmiştir. Kuple hareket denklem takımı, Helmholtz yerdeğiştirme potansiyelleri kullanılarak kutupsal koordinatlarda iki adet dalga denklemine indirgenmiştir. indirgenmiş dalga denklemleri Beşsel trigonometrik fonksiyon serileri yardımıyla analitik olarak çözülmüştür. Çözüm sonunda ortaya çıkan bilinmeyen sabitler tünel iç ve dış yüzeyindeki, tabakalar arasındaki ve serbest yüzeydeki sınır koşulları kullanılarak hesaplanmıştır.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/14789
Appears in Collections:17. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
036_engin.pdf312.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.